Huisregels Adrz

Wij kunnen de zorg voor onze patiënten en ons personeel goed inrichten als u daaraan meewerkt. U speelt als bezoeker een belangrijke rol in dit ziekenhuis. Wij vragen in dat kader het volgende van u:

  • Ga respectvol met elkaar om. Discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander ongewenst gedrag accepteren wij niet.
  • Wij staan voor een veilige omgeving. Wapenbezit, diefstal, vandalisme en agressie accepteren we niet.
  • Vraag of u gebruik mag maken van uw telefoon.
  • Het maken van beeld- en geluidsopnames is na overleg en met toestemming van de zorgverlener toegestaan.
  • Geleide- en hulphonden zijn welkom.
  • Roken is in Adrz en op het buitenterrein niet toegestaan.

Documentatie huisregels Adrz