Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Onverwacht ernstige gebeurtenissen

Adrz streeft ernaar de zorgverlening aan haar patiënten continu te verbeteren. Het onderzoeken van een onverwacht ernstige gebeurtenis in de patiëntenzorg kan hieraan bijdragen. Door te gaan begrijpen wat maakt dat de zorg normaal gesproken goed verloopt, kunnen factoren gevonden worden die van invloed zijn geweest op het ontstaan van de gebeurtenis en kunnen hier acties op uitgezet worden. Daarnaast is het voor alle betrokkenen van belang om ondersteund te worden en over hun ervaringen te kunnen spreken.

Ervaring wijst uit dat oorzaken van onverwacht ernstige gebeurtenissen veel meer liggen in hoe de zorg is georganiseerd (proces) en dat veerkracht in het vinden van oplossingen (inhoud) van medewerkers deze juist kan voorkomen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in 2023 acht meldingen van een onverwacht ernstige gebeurtenis ontvangen van Adrz, allen werden gedaan door een medewerker van Adrz zelf. In zeven van deze meldingen was sprake van een calamiteit.

Rapportages openbaarmaking onverwacht ernstige gebeurtenis

Veelgestelde vragen