Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over oorsuizen. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Wat is oorsuizen?

Veel mensen hebben last van oorsuizen of tinnitus. Zij horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, onafgebroken of bij vlagen. Maar behalve zijzelf kan niemand deze geluiden horen. Oorsuizen komt voor bij ongeveer een miljoen Nederlanders. Tien procent daarvan heeft er veel last van en bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Gelukkig weten we uit ervaring dat een heel groot deel van deze groep uiteindelijk met oorsuizen leert omgaan en weer kan functioneren in het maatschappelijke-en sociale leven.

Wat zijn de oorzaken?

De precieze oorzaak van oorsuizen is vaak niet te achterhalen. Oorsuizen kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan te veel lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan, de hersenen of het kaakgewricht. Daarnaast komt het voor als bijverschijnsel van andere aandoeningen of ontstaat het als bijwerking van bepaalde medicijnen.Ook stress kan een rol spelen. Uw KNO-arts bepaalt met u of verder onderzoek naar mogelijk behandelbare oorzaken bij u nodig is.