Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Adrz en CZ vieren overgang Horizontaal Toezicht

Op woensdag 16 juni vieren ziekenhuis Adrz en zorgverzekeraar CZ de overgang van Adrz naar een nieuwe vorm van omzetverantwoording: Horizontaal Toezicht. CZ overhandigde tijdens een digitale bijeenkomst de ‘Horizontaal Toezicht Zorg’ vlag aan Claudia Brandenburg, voorzitter van de raad van bestuur van Adrz.

Vertrouwen, wederzijds begrip en transparant handelen

Adrz ging op 1 januari 2021 over op Horizontaal Toezicht. Deze nieuwe vorm van omzetverantwoording draait om samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieder en steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparant handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. De focus ligt nu niet meer op het achteraf controleren en corrigeren, maar op het actief verbeteren van registratieprocessen. Horizontaal Toezicht is een efficiëntere en effectievere manier om correct te registreren en declareren en zorgt voor administratieve lastenverlichting en minder controlewerkzaamheden.

Succesvolle samenwerking

Tijdens de digitale bijeenkomst op woensdagochtend nam Claudia Brandenburg met trots de ‘Horizontaal Toezicht Zorg’ vlag in ontvangst. “Adrz heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voorbereiding op de overgang. Alle registratie- en declaratieprocessen werden onder de loep genomen en aangepast. In een recordtempo is er een product opgeleverd van hoge kwaliteit waar we nu al de voortgang van zien. Als Adrz hebben we het traject als heel positief ervaren.”

CZ, de belangrijkste zorgverzekeraar in Zeeland, complimenteerde Adrz met de prestatie en noemde Adrz een voorbeeld voor andere ziekenhuizen: “We hebben het afgelopen jaar met veel plezier samengewerkt met Adrz. We kennen Adrz als een organisatie met niet alleen deskundige, maar ook met betrokken medewerkers die een resultaat kunnen neerzetten. In hun serieuze aanpak rondom verbeteren zijn zij een voorbeeld voor andere ziekenhuizen. Wij hebben het volste vertrouwen en ook heel veel zin in de verdere samenwerking!”