Adrz en Diagnovum partners in eerstelijnsdiagnostiek bloedafname

Op maandag 3 februari 2020 tekenden Adrz en Diagnovum (voorheen Diagnostiek Brabant) een samenwerkingsovereenkomst. Diagnovum gaat vanaf juni de bloedafnames op de prikposten in de wijk en in de thuissituaties verzorgen voor Adrz. De bloedafname in het ziekenhuis blijft ongewijzigd en gebeurt door Adrz zelf.

Toekomstbestendig
Adrz wil graag groeien op het gebied van eerstelijns labdiagnostiek. Deze groei zorgt ervoor dat we ons laboratorium in het ziekenhuis in Goes nog beter kunnen benutten en de toekomst van het laboratorium kunnen waarborgen. Daarnaast willen we op zoveel mogelijk vlakken en waar het kan samenwerken met eerstelijnsverwijzers in de regio. Adrz heeft voor Diagnovum gekozen als partner in de eerstelijns labdiagnostiek vanwege de focus op eerstelijns verwijzers.

Eén keer prikken
Het grootste voordeel voor de patiënt is dat met één keer prikken de uitslagen beschikbaar zijn voor huisarts én ziekenhuis. Mits de patiënt toestemming heeft geven voor het uitwisselen van zijn of haar gegevens en de patiënt kiest voor een priklocatie van Adrz. Een ander belangrijk voordeel voor zowel patiënt als huisarts is dat de uitslagen digitaal beschikbaar zijn, in het informatiesysteem van de huisarts en de mijnomgeving, MijnAdrz, van het ziekenhuis. Hierdoor zijn uitslagen snel beschikbaar en is de kans op fouten het kleinst.
Diagnovum brengt de nodige kennis om deze groei en samenwerking tot stand te kunnen brengen. Bovendien kunnen medewerkers en patiënten meeliften op de laatste technologieën waarin Diagnovum investeert.

Zeeuwse ziekenhuizen kiezen voor DB
Ziekenhuis Zorgsaam heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met DB ondertekend. De Zeeuwse ziekenhuizen kiezen dus voor dezelfde partner om de laboratoriumdiagnostiek te verzorgen.