Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Adrz schenkt aandacht aan Blue Monday

Vandaag is het Blue Monday, de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij depressie en de gevolgen daarvan. Zo ook Adrz. Zeeland staat al jaren in de top drie van zelfdodingen. Als ziekenhuis zien we één keer per twee dagen iemand op de Spoedeisende Hulp binnenkomen die een zelfmoordpoging onderneemt. Dit is een schrikbarend aantal.

Op deze dag geven we als ziekenhuis aandacht aan dit onderwerp door hier op verschillende manieren bij stil te staan. We zijn aangesloten bij het 113 Netwerk Ziekenhuizen en we doen mee aan een onderzoek dat bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de mate van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van zorgverleners met betrekking tot suïcidepreventie in de ziekenhuizen (Suïcide Prevention In Clinical Emergencies). Tenslotte ontvangt iedere medewerker die vandaag werkt op de Spoedeisende Hulp, Acute Opname Afdeling en de Intensive Care op deze dag een blauwe roos om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

113 Netwerk Ziekenhuis

Een groot deel van de mensen die met een suïcidepoging binnenkomt op onze Spoedeisende Hulp wordt daarna opgenomen op verschillende afdelingen voor medische behandeling of observatie, zoals de Intensive Care of de Acute Opname Afdeling. Adrz is een 113 Netwerk Ziekenhuis. Het 113 Netwerk Ziekenhuizen – een van de projecten uit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie – heeft als doel de zorg voor suïcidale patiënten binnen het ziekenhuis te verbeteren.

Verbeteren onderzoek

Met een lerend netwerk van ziekenhuizen wil 113 Netwerk Ziekenhuizen de kennis over suïcidaliteit binnen het ziekenhuis vergroten en medewerkers ondersteunen in het omgaan met suïcidale patiënten. Het onderzoek waar we aan meedoen, SPICE, moet ook informatie geven over de mate waarin er volgens ons wordt gewerkt volgens de standaard van suïcidepreventie in ziekenhuizen en biedt het de ruimte om aan te geven waar de verbeterpunten liggen.

Meer informatie over Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide, met als missie een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfmoord. Ze zijn ervan overtuigd dat ieder jaar honderden suïcides meer kunnen worden voorkómen wanneer zelfmoord beter bespreekbaar is en de zorg innovatiever en menselijker wordt georganiseerd.

  • Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.