Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Adrz stopt voorlopig met operaties in Vlissingen

Let op: dit is een oud nieuwsbericht. Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Adrz Vlissingen Stop Operaties Covid Persbericht

Vanaf maandag 29 november 2021 vinden er voorlopig geen operaties meer plaats  op de Adrz locatie in  Vlissingen. Het ziekteverzuim bij Adrz loopt steeds verder op en de druk op de zorg voor COVID-19 patiënten én andere patiënten die (acute) zorg nodig hebben, is  dusdanig groot, dat het ziekenhuis genoodzaakt is operaties in Vlissingen te stoppen. Door dit besluit te nemen, speelt Adrz personeel vrij dat in Goes kan worden ingezet om daar zorg te verlenen aan patiënten met en zonder COVID-19.

Prognoses laten zien dat naar alle waarschijnlijkheid de instroom van COVID-19 patiënten de komende weken nog gaat toenemen. Adrz, onderdeel van het ROAZ
Zuidwest Nederland, moet op dit moment in staat zijn om voor 26 patiënten die besmet zijn met COVID-19 te zorgen. Dit is exclusief de patiënten op de IC. De
verwachting is dat dit aantal de komende weken gaat stijgen. Om aan deze vraag te voldoen, treft het ziekenhuis deze maatregelen. Op deze manier kan Adrz de zorg
die op de locatie in Goes voor patiënten met en zonder COVID-19 wordt geboden waarborgen.

In Vlissingen vinden nog wel poliklinische afspraken en dagbehandeling plaats. Patiënten voor wie de operatie wordt uitgesteld, worden door Adrz op de hoogte gebracht. Zelf bellen is niet nodig. Hoe lang de operatiekamers in Vlissingen buiten gebruik worden genomen, is nog niet duidelijk en afhankelijk van de situatie en het effect van de aangescherpte maatregelen. Adrz bekijkt en evalueert de situatie dagelijks.