Adrz volledig rookvrij vanaf 31 mei 2022

Adrz wil als ziekenhuis een zo veilig en gezond mogelijke omgeving bieden aan iedereen. Daarom mag op alle locaties van het ziekenhuis vanaf 31 mei 2022, Wereld Niet Roken Dag, niet meer gerookt worden. In het ziekenhuis mocht roken al een tijd niet meer, vanaf 31 mei is roken op de buitenterreinen ook niet meer toegestaan

Adrz sluit zich met een rookvrij ziekenhuis aan bij het Nationaal Preventieakkoord van de Rijksoverheid. Hierin is vastgelegd dat de hele zorg in Nederland rookvrij moet zijn. Als zorginstelling heeft Adrz een voorbeeldfunctie op het gebied van gezondheid. Adrz staat dan ook volledig achter het Nationaal Preventieakkoord. Daarom neemt het ziekenhuis zijn verantwoordelijkheid en mag er vanaf 31 mei 2022 niet meer worden gerookt.

Vanaf 31 mei 2022 mag je in en om Adrz geen gebruik meer maken van alle traditionele tabakswaar, elektronische sigaretten, waterpijpen, kruidensigaretten en nicotinevrije tabakswaar.