Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Adrz zoekt een lid raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Adrz bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. In verband met het aflopen van de termijn van het huidige lid op voordracht van de cliëntenraad op 1 september 2022 ontstaat deze vacature. De aanstelling van de leden van de raad van commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal herbenoembaar voor één periode.

Deze vacature wordt vervuld op bindende voordracht van de Cliëntenraad. Van het lid wordt verwacht dat hij zich nadrukkelijk kan verplaatsen in de positie van de patiënt en vanuit die positie kan bijdragen aan een goed functioneren van Adrz.

Dit lid beschikt over een heldere visie op de verankering van het patiëntenperspectief in de zorg en is in staat om patiëntenbelangen en patiëntenparticipatie in de ontwikkeling van de ziekenhuisorganisatie goed te bewaken. Bij voorkeur woonachtig in het adherentiegebied van het Adrz maar is in ieder geval goed op de hoogte van de Zeeuwse omstandigheden of maakt het zich snel eigen.

Hij heeft inzicht in ketensamenwerking en is gericht op het veiligstellen van continuïteit van de zorg op lange termijn. Voor deze positie is kennis van zorginnovatie in de keten wenselijk net als ervaring met technologische- en procesinnovatie. Bij voorkeur heeft dit lid bestuurlijke ervaring in de zorg (binnen een setting met de nodige complexiteit) en daarmee affiniteit met discussies over kwaliteit van zorg.

Bekijk de volledige vacature voor meer informatie.