Op de Acute Opname Afdeling (AOA) worden acute, ongeplande patiënten opgenomen.

36 tot 48 uur op de AOA

In Goes beschikt Adrz over een klinische afdeling met 54 bedden waar acute, ongeplande patiënten worden opgenomen, de AOA. De patiënt verblijft gemiddeld 36 tot maximaal 48 uur op de AOA. Deze opnametijd staat in het teken van diagnostiek. Na het stellen van de diagnose en het starten van de behandeling volgt binnen 48 uur ontslag, of wordt de patiënt overgeplaatst naar een reguliere verpleegafdeling. De AOA heeft ook een Eerste Hart Hulp ingericht.

Bezoektijden

Bezoektijden op de AOA zijn afwijkend van de andere afdelingen. U kunt hier doorlopend op bezoek komen tussen 9.00 en 20.00 uur, maximaal 2 personen per patiënt. Vanuit hygiënisch oogpunt mogen hier geen bloemen of planten op de kamers aanwezig zijn.

Meer informatie