Bij het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen (CSW) worden klachten zoals slecht slapen en snurken onderzocht en wanneer nodig behandeld.

Multidisciplinaire samenwerking

Adrz heeft sinds 2008 een CSW. Er is een multidisciplinaire samenwerking van de neurologen, KNO-artsen en longartsen. Via deze specialisten kunt u ook verder verwezen worden. Door een zorgvuldige intake en onderzoek in het centrum kan de onderliggende stoornis van de slaapklacht mogelijk opgespoord worden.

Cijfers

8 op de 10 Nederlanders liggen ‘s nachts wel eens wakker, voornamelijk door stress. 4 op de 10 Nederlanders hebben altijd of regelmatig slaapproblemen. Bijna een kwart van de Nederlanders voelt zich doorgaans vermoeid en 1 op de 10 zelfs erg vermoeid. Bij veel mensen komen de slaapproblemen voort uit een combinatie van factoren.

Behandelteam

In het behandelteam van het CSW werken neurologen, longartsen en KNO-artsen. Een psycholoog, kaakchirurg en tandheelkundig specialist worden zo nodig ingeschakeld. Ook werken er laboranten Klinische Neurofysiologie (KNF), longfunctielaboranten en gespecialiseerde OSAS-verpleegkundigen (Obstructief Slaap Apneu Syndroom).

Een slaapapneu-onderzoek (polygrafie) kan zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden in Goes of Vlissingen. Uitgebreide slaaponderzoek (polysomnografie) vindt klinisch plaats in Vlissingen.

Verwijzing

Zowel huisartsen als specialisten kunnen u doorverwijzen naar het Centrum voor Slaap- en Waakstoornissen. Aan de hand van de verwijzing wordt u aanvankelijk gezien door de neuroloog, longarts of KNO-arts. Door middel van vragenlijsten wordt uw slaapklacht nader bekeken. Vervolgens wordt u uitgenodigd voor verder onderzoek. De longarts beoordeelt patiënten met ademhalingsgerelateerde klachten en behandelt deze patiënten. De KNO-arts behandelt bij klachten van de bovenste luchtwegen of snurken. De neuroloog beoordeelt de overige klachten van de slaap en zal ze zo mogelijk met medicijnen behandelen. Ook komen slaapstoornissen veelvuldig voor bij een neurologische aandoening.

Meer informatie

Lees meer over de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen bij Adrz

Aandoeningen