Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op mensen die problemen ondervinden in het dagelijkse functioneren. Denk hierbij aan problemen in de zelfverzorging, mobiliteit, werk of vrije tijd. Een ergotherapeut begeleidt en adviseert u in het zoeken naar de mogelijkheden om deze activiteiten weer op te pakken. Hierdoor kunt u zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Het team

Binnen Adrz zijn drie ergotherapeuten werkzaam. Zij staan allen ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici en zijn werkzaam op locatie Goes. De ergotherapeutische behandelingen worden alleen klinisch gegeven op de verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis. De ergotherapeuten zijn allen gespecialiseerd in cognitieve revalidatie.

Ergotherapie tijdens opname

Wanneer u opgenomen bent bij Adrz, kan het zijn dat uw behandelend arts ergotherapie voor u voorschrijft. De ergotherapeut komt u tijdens de opname onderzoeken en behandelen op de afdeling waar u bent opgenomen. De ergotherapeut stelt in samenspraak een behandelplan op en gaat samen met u aan de slag. De doelstellingen kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld om u voor te bereiden op een revalidatietraject ergens anders. Of u helpen meer conditie op te bouwen door een gestructureerd dagprogramma. Het aantal behandelingen hangt af van de soort hulpvraag en het verloop ervan. De taken die wij uitvoeren in het ziekenhuis zijn:

 • observatie en training van de zelfverzorging
  Binnen het ziekenhuis wordt getraind (wanneer nodig) op het zelfstandig uitvoeren van de zelfzorg. Samen kijken we naar waar de aandachtspunten liggen en hoe we u weer zo zelfstandig mogelijk kunnen laten handelen.
 • observatie en training van huishoudelijke taken
  Binnen het ziekenhuis trainen we met dagelijkse activiteiten, zoals koffie/thee zetten, eten klaarmaken etc. zodat volledig in kaart gebracht wordt of naar huis gaan veilig en verantwoord is.
 • cognitieve observatie en training
  Door middel van activiteiten wordt het cognitief functioneren in kaart gebracht. Waar mogelijk wordt therapie opgestart. Bij cognitieve problematiek kan u denken aan:
  – Problemen in de executieve functies (planning en organisatie)
  – Geheugen problematiek
  – Apraxie (handelingen worden niet meer op de juiste manier uitgevoerd)
  – Agnosie (onvermogen tot het herkennen van voorwerpen)
  – Concentratie problematiek etc.
 • arm-/handfunctietraining
  Ook arm-/handfunctie uitval is een veel voorkomend gevolg na een beroerte. In het ziekenhuis richten wij ons op arm-/handfunctie training en in het functioneel inzetten van de arm/hand tijdens het handelen.
 • decubitusadvies / lig- en zitadvies
  Ten gevolge van een langdurige ziekenhuisopname treedt geregeld decubitus op. Wij geven advies over het juiste materiaalgebruik en verschillende lig- of zithoudingen tijdens de ziekenhuisopname.

Na ontslag uit het ziekenhuis

Soms blijkt ergotherapie na ontslag uit het ziekenhuis nog steeds noodzakelijk. Als u naar een revalidatie-instelling gaat, krijgt u ergotherapie in de nieuwe organisatie. Wanneer u na ontslag een vervolgbehandeling thuis nodig heeft, wordt u indien nodig doorverwezen naar een ergotherapeut bij u in de buurt.

Kosten en vergoeding

Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis behoort ergotherapie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niet extra te betalen. Ook bij klinische of poliklinische revalidatietrajecten is ergotherapie vaak inbegrepen. Wanneer extramurale ergotherapie wordt aangevraagd, heeft iedereen recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Dit valt binnen de basisverzekering. Sommige verzekeringen vergoeden meer, dit kunt u terugvinden in de polis van uw zorgverzekeraar.

 

Onze zorgverleners