Ergotherapie is er voor mensen die problemen ondervinden in het dagelijkse functioneren. Denk hierbij aan problemen in de zelfverzorging, mobiliteit, werk of vrije tijd. Een ergotherapeut begeleidt en adviseert u in het zoeken naar de mogelijkheden om deze activiteiten weer op te pakken. Hierdoor kunt u zo zelfstandig mogelijk functioneren.

Ergotherapie tijdens opname

Wanneer u opgenomen bent bij Adrz, kan het zijn dat uw behandelend arts ergotherapie voor u voorschrijft. De ergotherapeut komt u tijdens de opname onderzoeken en behandelen op de afdeling waar u bent opgenomen. De ergotherapeut stelt een behandelplan op en gaat samen met u aan de slag. De doelstellingen kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld om u voor te bereiden op een revalidatietraject ergens anders. Of u helpen meer conditie op te bouwen door een gestructureerd dagprogramma. Het aantal behandelingen hangt af van de soort hulpvraag en het verloop ervan. De taken die wij uitvoeren in het ziekenhuis zijn:

  • observatie en training van de zelfverzorging
  • observatie en training van huishoudelijke taken
  • cognitieve observatie en training
  • arm-/handfunctietraining
  • decubitusadvies
  • lig- en zitadvies
  • ontslagvoorbereiding

Na ontslag uit het ziekenhuis

Soms blijkt ergotherapie na ontslag uit het ziekenhuis nog steeds noodzakelijk. Als u naar een revalidatie-instelling gaat, krijgt u dat in de nieuwe organisatie. Gaat u na ontslag naar huis, dan kunt u naar een ergotherapiepraktijk gaan. De ergotherapeut kan eventueel bij u aan huis komen. U krijgt van uw behandelend arts een verwijzing voor ‘extramurale enkelvoudige ergotherapie’.

Kosten en vergoeding

Zolang u opgenomen bent in het ziekenhuis behoort ergotherapie tot uw behandeling. Hiervoor hoeft u niet extra te betalen. Ook bij klinische of poliklinische revalidatietrajecten is ergotherapie vaak inbegrepen. Wanneer extramurale ergotherapie wordt aangevraagd, heeft iedereen recht op maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. Dit valt binnen de basisverzekering. Sommige verzekeringen vergoeden meer, dit kunt u terug vinden in de polis van uw zorgverzekeraar.