Gynaecologie is het specialisme in de geneeskunde dat zich richt op het onderzoeken en behandelen van klachten rond het vrouwelijke geslachtsorgaan. In Adrz kunt u terecht bij een van onze 8 gynaecologen.

Verwijzing naar gynaecoloog

Veel voorkomende redenen voor verwijzing naar een gynaecoloog zijn menstruatieproblemen, een afwijkend uitstrijkje, langdurige ongewenste kinderloosheid, verzakkingsklachten en buikpijn. Ook kunt u naar de gynaecoloog verwezen worden, wanneer zich tijdens de zwangerschap of bij de bevalling bijzonderheden voordoen. U kunt daarbij denken aan hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes of bloedverlies. Voor onderzoek naar erfelijke of aangeboren afwijkingen wordt u ook verwezen naar een gynaecoloog.

Samenwerking met Echoscopie

Voor het uitvoeren van echoscopische onderzoeken, zoals termijnecho’s, groei-echo’s en de 20 wekenecho, werken de gynaecologen samen met de echoscopisten. Meer informatie vindt u op onze pagina over echoscopie.

Coassistenten

Adrz helpt studenten die geneeskunde studeren aan het Erasmus MC door coschappen aan te bieden. Ook het specialisme Gynaecologie draagt hieraan bij. De coassistent is al bezig aan zijn laatste of voorlaatste studiejaar en moet derhalve al goed op de hoogte zijn van de diagnostiek. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een coassistent, dan kunt u dit vooraf aangeven.

Wachttijd Gynaecologie: Goes 3, Vlissingen 2, Zierikzee 11

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.

Wachttijd Gynaecologie: Goes 10, Vlissingen 11, Zierikzee 22

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.