In Adrz houden 8 gynaecologen zich bezig met het onderzoeken en behandelen van klachten rond het vrouwelijke geslachtsorgaan.

Verwijzing naar gynaecoloog

Veel voorkomende redenen voor verwijzing naar een gynaecoloog zijn menstruatieproblemen, een afwijkend uitstrijkje, langdurige ongewenste kinderloosheid, verzakkingsklachten en buikpijn. Ook kunt u naar de gynaecoloog verwezen worden, wanneer zich tijdens de zwangerschap of bij de bevalling bijzonderheden voordoen. U kunt daarbij denken aan hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes of bloedverlies. Voor onderzoek naar erfelijke of aangeboren afwijkingen wordt u ook verwezen naar een gynaecoloog.

Aandachtsgebieden

Naast algemene gynaecologie, zijn er een aantal aandachtsgebieden:

  • Verloskunde
  • Verminderde vruchtbaarheid
  • Bekkenbodemproblematiek (verzakkingen)
  • Gynaecologische oncologie
  • Benigne gynaecologie (goedaardige aandoeningen zoals menstruatieklachten)

Echoscopisten

Voor het uitvoeren van echoscopische onderzoeken zoals termijnecho’s,  groeiecho’s en de 20 weken echo werken de gynaecologen samen met de echoscopisten. Zij doen ook de informatievoorziening (counselingen) wat betreft de prenatale screening (combinatietest, NIPT en 20-weken echo). De echoscopisten hebben de opleiding echoscopie obstetrie/gynaecologie afgerond en houden hun kennis op peil door bij-en nascholingen. Voor de 20 weken echo en de counselingen hebben ze een overeenkomst met de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland. Tevens doen zij voor de gynaecologen de spiraalcontroles en gynaecologische echo’s op aanvraag van de huisartsen. Tot slot doen zij ook zwangerschapsecho’s voor de verloskundigen en huisartsen uit de eerste lijn.

Coassistenten         

Adrz helpt studenten die Geneeskunde studeren aan het Erasmus MC door coschappen aan te bieden. De coassistent is al bezig aan zijn laatste of voorlaatste studiejaar en moet derhalve al goed op de hoogte zijn van de diagnostiek. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een co-assistent, dan kunt u dit vooraf aangeven.

Seksuologie

De gynaecologen kunnen u doorverwijzen naar de seksuologe van Emergis, waarmee een gezamenlijk behandelplan gemaakt kan worden.

Wachttijd Gynaecologie: Goes 10, Vlissingen 15, Zierikzee 21

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.

Aandoeningen
Toon alle