Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Gynaecologie is het specialisme in de geneeskunde dat zich richt op het onderzoeken en behandelen van klachten rond het vrouwelijke geslachtsorgaan. In Adrz kunt u terecht bij een van onze 8 gynaecologen.

Verwijzing naar gynaecoloog

Veel voorkomende redenen voor verwijzing naar een gynaecoloog zijn menstruatieproblemen, een afwijkend uitstrijkje, langdurige ongewenste kinderloosheid, verzakkingsklachten en buikpijn. Ook kunt u naar de gynaecoloog verwezen worden, wanneer zich tijdens de zwangerschap of bij de bevalling bijzonderheden voordoen. U kunt daarbij denken aan hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes of bloedverlies. Voor onderzoek naar erfelijke of aangeboren afwijkingen wordt u ook verwezen naar een gynaecoloog.

Samenwerking met Echoscopie

Voor het uitvoeren van echoscopische onderzoeken, zoals termijnecho’s, groei-echo’s en de 20 wekenecho, werken de gynaecologen samen met de echoscopisten. Meer informatie vindt u op onze pagina over echoscopie.

Coassistenten

Adrz helpt studenten die geneeskunde studeren aan het Erasmus MC door coschappen aan te bieden. Ook het specialisme Gynaecologie draagt hieraan bij. De coassistent is al bezig aan zijn laatste of voorlaatste studiejaar en moet derhalve al goed op de hoogte zijn van de diagnostiek. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een coassistent, dan kunt u dit vooraf aangeven.

Bijzonder bevallen

De meeste bevallingen verlopen spontaan, maar soms moet een bevalling om welke reden dan ook worden bespoedigd en kiest de gynaecoloog voor een zogeheten kunstverlossing.

Vacuümextractie

Afhankelijk van de reden en de omstandigheid kan de geboorte van uw baby worden bespoedigd door middel van een zuignap (vacuümextractie), u perst zelf nog steeds mee. Dit kan alleen bij een volledige ontsluiting. De eerste fase van de bevalling, de ontsluiting, is dan al achter de rug. Het is alleen mogelijk op deze manier hulp te bieden als de baby in hoofdligging ligt en diep genoeg is ingedaald.

Wanneer een vacuümextractie?

Er kan een vacuümextractie worden gedaan als de:

 • conditie van de moeder of die van het kind zodanig is, dat de uitdrijving snel moet verlopen
 • uitdrijving niet vordert na lang persen
 • moeder niet mag persen vanwege een ziekte zoals hart- en longaandoening

Stuitligging

Als uw kindje in een stuit ligt krijgt u van de gynaecoloog uitleg over welke vorm van bevallen in uw situatie het beste is. Dat kan een vaginale bevalling of een keizersnede zijn. Samen maakt u een plan over hoe u gaat bevallen.

De keizersnede

Een keizersnede (Sectio Caesarea) is een operatie onder plaatselijke verdoving (ruggenprik) of algehele narcose waarbij de baby door een operatie ter wereld komt. Uw partner mag bij de keizersnede aanwezig zijn.

Wanneer is een keizersnede nodig?

Soms is al voor de uitgerekende datum bekend dat een vaginale bevalling niet mogelijk is en wordt een keizersnede gepland. Een keizersnede is nodig:

 • als de placenta voor de baarmoedermond ligt
 • wanneer er afwijkingen van het bekken zijn
 • als de baby mogelijk zuurstofgebrek krijgt en een normale bevalling niet afgewacht kan worden
 • als mogelijk aan het eind van een eerdere zwangerschap een keizersnede is uitgevoerd
 • als na volledige ontsluiting van de baarmoedermond de baby niet voldoende is ingedaald en de baring na enige tijd persen onvoldoende vordert
 • als vaginale geboorte bij stuitligging niet verantwoord lijkt na beoordeling door de gynaecoloog
 • om diverse andere redenen waarbij de geboorte niet op de gewone manier kan plaatshebben, bijvoorbeeld een dwarsligging of een uitgezakte navelstreng of wanneer de baby vroeger in de zwangerschap geboren moet worden
 • ook tijdens de bevalling kunnen er situaties ontstaan waardoor een keizersnede nodig is

Wat gebeurt er bij een keizersnede?

Bij een geplande (primaire) keizersnede vindt voorafgaand aan de operatie een medisch onderzoek plaats naar uw gezondheidstoestand. Dit gebeurt door de anesthesioloog op het preoperatieve spreekuur. De keuze tussen plaatselijke verdoving en algehele verdoving (narcose) wordt uitgelegd en in overleg met u bepaald. Verder wordt er een aantal voorbereidingen getroffen zoals bij elke operatie.

Gentle Sectio 

Bij een geplande keizersnede kunt u in ons ziekenhuis met een Gentle sectio bevallen. Via een buikoperatie proberen wij uw baby op een zo natuurlijk mogelijke manier ter wereld te brengen. Het uitgangspunt is dat moeder en haar partner meer betrokken worden bij de ingreep en dat de baby na de geboorte bij de ouders blijft. De kinderarts is altijd aanwezig bij de geboorte en onderzoekt of de  baby in goede conditie is en tot en met het einde van de operatie bij de moeder mag blijven.

De baby wordt bloot op de borst bij de moeder gelegd en bedekt met een warme molton om afkoeling te voorkomen. Voordelen direct huid op huidcontact:

 • hechting moeder-kind verloopt beter
 • borstvoeding komt sneller op gang
 • baby’s zijn rustiger, hebben een stabielere hartslag, ademhaling en bloedsuikerwaarden

Een Gentle Sectio is alleen mogelijk bij een geplande sectio rond de uitgerekende datum als er geen complicaties verwacht worden en als de moeder kiest voor een ruggenprik. De Gentle Sectio kan van maandag tot en met vrijdag, op bepaalde tijden.

Voorbereiding op de keizersnede

Om de kans op een infectie te verkleinen is het belangrijk dat u één week voor de keizersnede het schaamhaar niet meer wegscheert. Op de dag zelf moeten sieraden, piercings, nagellak, make-up, contactlenzen en eventueel kunstgebit verwijderd worden. Je krijgt een operatiehemd aan. Vlak voor de operatie krijgt u een blaaskatheter. De dag voor de keizersnede komt u voor een opnamegesprek. Tijdens dit gesprek met een verpleegkundige van de kraamafdeling wordt een aantal vragen met u doorgenomen en kunt u uw wensen kenbaar maken. Bij het laboratorium laat u bloedprikken om de uitgangswaarde te bepalen.

Operatiekamer

De gynaecoloog maakt een horizontale snede vlak boven het schaambeen. Dit litteken is later nauwelijks meer te zien. De baby wordt uit de baarmoeder getild (dit is het geboortetijdstip) en de navelstreng wordt afgebonden en doorgeknipt. Vervolgens worden de placenta en de vliezen verwijderd. Bij een geplande keizersnede mogen uw baby en uw partner met u mee naar de uitslaapkamer (recovery). Als dit niet mogelijk is, gaan de partner en de baby naar de kraamafdeling waarbij de baby voor het eerste contact bloot bij de partner mag liggen.

De baby

Soms kan een baby die met de keizersnede wordt geboren wat moeite hebben met ademhalen. Om de conditie van de baby te beoordelen, wordt het na de geboorte door een kinderarts uitvoerig onderzocht en zo nodig behandeld. Het is toegestaan om foto’s te maken tijdens de keizersnede, doe dit wel in overleg. Filmen is niet toegestaan.

Controles en verzorging

Kort na de keizersnede heeft u waarschijnlijk pijn. Dit wordt veroorzaakt door de wond of  door naweeën. De verpleegkundige vraagt regelmatig hoe het met de pijn is. Hierbij gebruikt zij een zogenaamde pijnscore. Op een schaal van 1 tot 10 kunt u uw pijn aangeven. 0 is geen pijn en 10 ondragelijke pijn. Aan de hand van de pijnregistratie krijgt u zo nodig aanvullende pijnmedicatie toegediend.

 • Na de operatie kunt u wat slap en duizelig voelen bij het opstaan en kunt u last hebben van darmkrampen.
 • In de meeste gevallen bent u na een dag weer zover hersteld dat het infuus en de blaaskatheter worden verwijderd.
 • Uw eetlust komt weer terug en vrij snel kunt u al wat gemakkelijker uit bed komen.
 • Na een plaatselijke verdoving heeft u de eerste uren na de operatie nog geen controle over uw benen.
 • Na een keizersnede worden altijd regelmatig bloeddruk, pols, temperatuur, bloedverlies en de hoeveelheid urine gecontroleerd.
 • Er worden oplosbare hechtingen gebruikt.
 • U krijgt, om trombose te voorkomen, eenmaal per dag antistolling.
 • In principe mag u op de derde dag, indien er geen verdere problemen zijn ontstaan, weer naar huis.
 • Voor u met ontslag gaat, krijgt u de folder ‘Keizersnede – richtlijnen voor thuis’. Daarin staan tips en adviezen.

Verzorgen van je baby

Uw partner wordt direct betrokken bij de zorg voor uw baby en zodra u daar zelf toe in staat bent, kunt u samen de zorg voor u baby nemen. Er is altijd een verpleegkundige of kraamverzorgende bij u in de buurt om te helpen en om adviezen en tips te geven.

Wachttijd Gynaecologie: Goes 22, Vlissingen 29, Zierikzee 28

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.