Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Het Hepatitis Behandelcentrum van Adrz houdt zich bezig met de behandeling van patiënten met hepatitis B en C. Het centrum is gecertificeerd door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen en de Nederlandse Internisten Vereniging, op grond van de aanwezige expertise met betrekking tot virale hepatitis. In het centrum werken de afdelingen Maag-Darm-Leverziekten en Interne Geneeskunde van Adrz samen.

Hepatitis B

In Nederland hebben zo’n 60.000 patiënten chronische hepatitis B. Hepatitis B is een infectie van de lever veroorzaakt door het hepatitis B-virus. In nederland wordt dit virus vooral overgedragen door seksueel contact. Het dringt via de slijmvliezen van de geslachtsorganen het lichaam binnen en verspreidt zich dan via de bloedbaan naar de lever. Daar nestelt het virus zich in de levercellen en veroorzaakt een ontsteking.

Hepatitis C

In Nederland hebben zo’n 60.000 hepatitis C. Hepatitis C is een virale infectie van de lever die ontstaat als geïnfecteerd bloed in het bloed van een ander terechtkomt, bijvoorbeeld door een besmette injectienaald of door een bloedtransfusie. Kenmerkend voor deze patiënten is dat klachten van een zieke lever vaak pas in een laat stadium optreden. Daardoor weet meer dan 50% van de virusdragers niet dat zij geïnfecteerd zijn. Klachten die kunnen optreden zijn moeheid, koorts, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid en buikpijn, kleur-verandering van urine, ontlasting, ogen en huid. Dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Een goede begeleiding van deze patiënten is daarom van groot belang.

Kwaliteit van zorg

Wij maken bij uw behandeling gebruik van de Nederlandse en internationale richtlijnen voor de behandeling van hepatitis. Onze internist-infectioloog, maag-darm-leverarts en verpleegkundig consulenten bezoeken regelmatig landelijke en internationale congressen en krijgen nascholingen en cursussen om volledig op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Meer informatie

Op de onderstaande websites vindt u meer informatie over veelvoorkomende maag-, darm- en leverproblemen:

Onderzoeken & behandelingen
Onze zorgverleners