Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Hieronder leest u meer over het behandelteam van de Intensive Care.

Intensivisten

De medisch specialist op de IC noemt met een intensivist. De medische behandeling valt onder het hoofdbehandelaarschap van de intensivist. Indien nodig kan altijd een beroep worden gedaan op de overige specialismen in het ziekenhuis.

Arts-assistenten

Een arts-assistenten is een arts die zich nog niet verder heeft gespecialiseerd. De arts-assistent werkt onder begeleiding van een intensivist.

IC-verpleegkundigen

De IC-verpleegkundige is een speciaal opgeleide verpleegkundige die de complexe behandeling die op een intensive care kan geven. De IC-verpleegkundige speelt een centrale rol in de behandeling die de patiënten op de Intensive Care krijgen. Zij zorgen ervoor dat de patiënten 24 uur per dag worden geobserveerd en dat de nodige onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd. Zij nemen de basiszorg over van de patiënt als deze dit niet zelf meer kan en proberen complicaties te voorkomen. De verpleegkundigen werken in ploegendiensten, zij wisselen elkaar af op gezette tijden. Daarbij dragen de verpleegkundigen de benodigde informatie van patiënten over aan het aantredend team.

Consulenten

Naast de intensivist, de IC-verpleegkundige en de arts-assistent ondersteunen zorgverleners van verschillende disciplines de  behandeling op de Intensive Care. Andere medische specialisten, ook wel consulenten genoemd, zijn medisch specialisten van het ADRZ die het IC-team ondersteunen met hun specifieke kennis. De nauwe samenwerking tussen alle specialismen staat centraal in de zorg die binnen het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis op de IC wordt verleend.

Paramedici

De paramedische professionals zijn zorgverleners die de artsen en verpleegkundigen ondersteunen in de behandeling. Dit zijn gespecialiseerde professionals zoals fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten en radiolaboranten. De geestelijk verzorgers zijn zorgverleners die patiënten en hun naasten, indien gewenst, ondersteunen in de moeilijke periode die een IC opname kan zijn. Zij  zijn er voor mensen van alle levensovertuigingen. Aan de verpleegkundigen kunt u vragen de geestelijk verzorger in te schakelen.