Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie richt zich op het behandelen van ziekten, verwondingen en afwijkingen van de mond en kaken en de omliggende weefsels. De meeste patiënten kennen de kaakchirurg als degene die de verstandskiezen verwijdert en de wortelpuntoperaties uitvoert. Veel patiënten die tobben met hun kunstgebit, of die tanden of kiezen missen, worden ook door de kaakchirurg gezien.

De Zeeuwse patiënt kan voor een kaakchirurgische behandeling terecht op 4 locaties van de MKA groep: Goes, Vlissingen, Zierikzee en Terneuzen.

Samenwerking Adrz

Op de Goese locatie van Adrz is een spreekuur in de polikliniek van Kaakchirurgie. Ook maakt kaakchirurgie gebruik van de OK’s in Adrz Vlissingen en Goes. Daarnaast verzorgen de kaakchirurgen visites (en ontslag) van patiënten die na een operatie op een Adrz-afdeling zijn opgenomen. De polikliniek Kaakchirurgie Vlissingen is gevestigd in de ‘Zorgboulevaart’ aan de Boulevard Bankert 156 te Vlissingen, niet in Adrz:

Zorgboulevaart Vlissingen
Boulevard Bankert 156
4382 AC Vlissingen

Meer informatie