Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Het klinisch-chemisch laboratorium (KCL) verricht op verzoek van een huisarts of medisch specialist onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsvochten. Het laboratorium speelt ook een rol bij bloedtransfusies en bij onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen.

Uitslag laboratoriumonderzoek

Met laboratoriumonderzoek kan:

  • een ziekte worden vastgesteld of worden uitgesloten
  • het verloop van een ziekte gevolgd worden
  • het succes van een behandeling vastgesteld worden
  • geholpen worden ziekten te voorkomen

De uitslag van uw laboratoriumonderzoek wordt doorgegeven aan uw arts. Deze interpreteert de gegevens en trekt hieruit de conclusies voor de diagnose en behandeling. De uitslag en conclusies worden daarna met u besproken.

Meer informatie

Gebruik van lichaamsmateriaal

Voor het stellen van de juiste diagnose is het soms noodzakelijk dat lichaamsmateriaal wordt onderzocht. Bijvoorbeeld bloed, urine of weefsel. Uw behandelend arts stuurt dit materiaal door naar het laboratorium van Adrz. Het materiaal bewaren we, zodat een vergelijking mogelijk is als u op een later tijdstip opnieuw voor behandeling naar Adrz komt. Soms bewaren we materiaal om later te gebruiken voor bijvoorbeeld de behandeling van andere patiënten of voor (wetenschappelijk) onderzoek. Het materiaal wordt dan geanonimiseerd bewaard – dat betekent dat uw naam op geen enkele wijze aan het bewaarde materiaal te koppelen is. Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal wordt gebruikt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts. Die maakt hiervan een aantekening in uw dossier. Als uw lichaamsmateriaal niet anoniem wordt bewaard, is daar uw toestemming voor nodig. Uw behandelend arts bespreekt een dergelijke situatie met u en geeft daarover uitleg.