Het is aan te bevelen van tevoren telefonisch te informeren of u op het door u gewenste tijdstip terecht kunt.

Het klinisch-chemisch laboratorium (KCL) verricht op verzoek van een huisarts of medisch specialist onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsvochten. Het laboratorium speelt ook een rol bij bloedtransfusies en bij het onderzoek naar vruchtbaarheidsproblemen.

Uitslag laboratoriumonderzoek

Met laboratoriumonderzoek kan:

  • een ziekte worden vastgesteld of worden uitgesloten
  • het verloop van een ziekte gevolgd worden
  • het succes van een behandeling vastgesteld worden
  • geholpen worden ziekten te voorkomen

De uitslag van laboratoriumonderzoek wordt doorgegeven aan uw arts. Deze interpreteert de gegevens en trekt hieruit de conclusies voor de diagnose en behandeling. De uitslag en conclusies worden daarna met u besproken.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Voor het stellen van de juiste diagnose is het soms noodzakelijk dat lichaamsmateriaal van u wordt onderzocht. Bijvoorbeeld bloed, urine of weefsel. Uw behandelend arts stuurt dit materiaal door naar het laboratorium van Adrz. Het materiaal wordt bewaard zodat er een vergelijking mogelijk is, mocht u op een later tijdstip opnieuw voor behandeling naar Adrz komen. Soms wordt er ook materiaal bewaard om later te gebruiken voor bijvoorbeeld de behandeling van andere patiënten of voor (wetenschappelijk) onderzoek. Het materiaal wordt dan geanonimiseerd bewaard. Dit houdt in dat uw naam op geen enkele wijze aan het bewaarde materiaal te koppelen is. Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal wordt gebruikt, kunt u dit doorgeven aan uw behandelend arts. Die maakt hier een aantekening van in uw dossier. Als uw lichaamsmateriaal niet anoniem wordt bewaard, is daar uw toestemming voor nodig. Uw behandelend arts bespreekt een dergelijke situatie met u en geeft daarover uitleg.

Meer informatie