Het medisch maatschappelijk werk kan voor alle afdelingen en specialismen ingezet worden wanneer er zorgen zijn om uw persoonlijke situatie, of wanneer u of uw naaste zelf aangeeft hulp nodig te hebben. Te denken valt aan:

  • Weinig tot geen sociaal netwerk, eenzaamheid
  • Omgaan met ziekte, rouw en verlies
  • Overbelasting mantelzorger
  • Zorgen om het opvoedklimaat
  • Vragen over financiën, vergoedingen, etc.
  • Zorgen om de veiligheid (vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld)
  • Veilige Start (voor zwangere vrouwen)

Veilige start

Ieder kind verdient een goede start in het leven en ouders willen niets liever dan dat. Soms zijn de omstandigheden minder gunstig. Dat kan gaan om de woonsituatie of de financiële situatie. Het kan ook zijn dat u hulp nodig heeft bij het zorgen voor uw kind, of hulp nodig heeft voor uzelf, bijvoorbeeld bij psychische klachten of verslaving. Veilige start biedt deze hulp. Uw gynaecoloog of verloskundige kan u doorverwijzen.

Contact

Ons telefoonnummer vindt u bovenaan deze pagina. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via maatschappelijkwerk@adrz.nl.