Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

De pedagogische zorg kan ingezet worden bij patiënten die zijn opgenomen op de kinder- en jeugdafdeling. De pedagogisch medewerkers zijn er ter ondersteuning van zowel kind als ouders/verzorgers.

Te denken valt aan

  • Pedagogische hulpvragen
  • Angstige kinderen
  • Psychosociale problemen, zoals zindelijkheids-, slaap-, huil-, eet- of gedragsproblemen

Het kind in het ziekenhuis

Opgenomen worden in het ziekenhuis is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Het kind komt in een onbekende omgeving terecht waar hij/zij te maken krijgt met stressvolle en mogelijk pijnlijke situaties. De medisch pedagogisch zorgverlener helpt het kind om zijn/haar ziekenhuiservaring zo positief mogelijk te laten verlopen.

Te denken valt aan

  • Begeleiding van ouders van een onrustige baby
  • Uitleg voorafgaand aan een operatie/onderzoek/medische handeling
  • Begeleiding tijdens medische handelingen gericht op het verminderen van angst
  • Begeleiding bij zindelijkheidsproblemen
  • Aanbieden van spelactiviteiten
  • Ondersteuning van kinderen en ouders

Speelkamer

Op de kinderafdeling is een speelkamer en een tienerkamer aanwezig. In de speelkamer is voor alle leeftijden spel- en knutselmateriaal aanwezig. De speelkamer is iedere dag open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur, ’s avonds en in het weekend op aanvraag.

De medisch pedagogisch zorgverlener is niet alleen werkzaam op de kinderafdeling, maar is ook op afroep beschikbaar op het laboratorium, de polikliniek Kindergeneeskunde en de Spoedeisende Hulp.

Contact

kindergeneeskunde.pedagogischezorg@adrz.nl
De medisch pedagogisch medewerker is aanwezig van maandag tot en met vrijdag.