Binnen Adrz is plastische chirurgie het specialisme bij uitstek dat zich bezig houdt met het herstel van vorm en functie van lichaamsdelen. Dit herstel is nodig omdat de vorm of de functie van een lichaamsdeel verstoord is door een aangeboren of niet aangeboren defect.

Gespecialiseerd in herstellen en reconstrueren

Lichamelijke defecten kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Een aangeboren defect is bijvoorbeeld de schisis (hazelip). Een niet aangeboren defect kan veroorzaakt worden door een ongeval, een infectie of een operatie. Een voorbeeld is de reconstructie van een borst die in verband met borstkanker is geamputeerd of het herstel van een hand die in een snijmachine terecht is gekomen. De plastisch chirurgen zijn gespecialiseerd in het herstellen of reconstrueren van deze defecten, waarbij ook pezen en zenuwen beschadigd kunnen zijn.

Aandachtsgebieden

  • borstcorrecties en –reconstructies (Goossens, Meij)
  • hand- en polschirurgie inclusief polsarthroscopie (Van Not, Askarizadeh)
  • perifere zenuwchirurgie zoals het carpale tunnelsyndroom (Goossens)
  • littekens en brandwonden ( Meij, Van den Dwey)
  • aangeboren afwijkingen (Meij, Van den Dwey)
  • decubitus chirurgie (Meij, Van den Dwey, Askarizadeh)
  • correcties na bariatrische chirurgie (Van den Dwey, Askarizadeh, Meij)
  • cosmetische chirurgie (Van Not, Meij, Van den Dwey en Goossens)
  • huidtumoren (allen)

Borstreconstructies

Borstreconstructies zijn operaties waarbij de borst hersteld wordt na verwijdering van een tumor. Deze operaties worden veelal tegelijkertijd met de chirurgische operatie uitgevoerd, zodat de patiënt maar één keer een operatie hoeft te ondergaan. De borstreconstructies worden uitgevoerd onder auspiciën van het borstcentrum Zeeland. De plastisch chirurgen Goossens, Meij en Van den Dwey zijn gespecialiseerd in borstoperaties. Physician Assistant, Maxime Lefeber assisteert bij de operaties.

Hand- en polschirurgie

Voor de hand- en polschirurgie wordt samengewerkt met het Zeeuws Hand- en Pols Centrum, dat gespecialiseerd is in diagnostiek en behandeling van de hand- en polsklachten. Een consult kan zowel bij Adrz als bij het ZHPC plaatsvinden. Door de multidisciplinaire samenwerking tussen handtherapeuten revalidatieartsen, handchirurgen, reumatologen, psychologen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten, is de patiënt gegarandeerd van de beste zorg en een sneller herstel.

Dhr. Askarizadeh voert als enige plastisch chirurg in Zeeland polsarthroscopieën uit. Hierbij wordt door middel van een kijkoperatie in het polsgewricht een diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Sommige problemen kunnen al tijdens de kijkoperatie worden opgelost. Door de kleine huidincisies bij een polsarthroscopie is er minder schade aan omliggend weefsel dan bij een open operatie, hierdoor zijn de klachten minimaal en herstelt het gewricht sneller.

Perifere zenuwchirurgie

Tintelingen, een doof gevoel of pijn in de handen en voeten kan worden veroorzaakt door een verminderd functioneren of beschadiging van een zenuw buiten de hersenen of het ruggenmerg. Een veel voorkomende aandoening is het carpaal tunnel syndroom (CTS) waarbij sprake is van een beklemming van de middelste handzenuw ter hoogte van de pols. Dit veroorzaakt pijn, tintelingen of een doof gevoel in de vingers en de handpalm. Dhr. Goossens houdt wekelijks op dinsdag een CTS spreekuur in Vlissingen. Voordat tot operatie wordt overgegaan zal in aanvulling op het lichamelijk onderzoek in de meeste gevallen een electromyogram (EMG) worden gemaakt door de neurochirurg. Hierdoor neemt de zekerheid van de diagnose toe. Als fysiotherapie geen afdoende oplossing is, kan de plastisch chirurg besluiten tot een operatie.

Wachttijd Plastische Chirurgie: Goes 33, Vlissingen 46

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.