Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Revalidatiegeneeskunde richt zich op uw herstel of verbetering van uw mogelijkheden. Revalideren is leren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een chronische ziekte of blijvende beperking. Adrz werkt nauw samen met de medewerkers van Revant medisch specialistische revalidatie. De revalidatieartsen van Revant houden spreekuur in Adrz en zijn betrokken bij de klinische medebehandeling. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke spreekuren met andere specialismen.

Verwijzing

Voor een eerste consult bij de revalidatiearts heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat van Revant revalidatiecentrum Lindenhof: 088 735 8002. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van maandag t/m vrijdag: 07.45 – 11.00 uur en 14.00 – 15.00 uur

Spoedindicatie

Voor enkele diagnosegroepen kan een spoedindicatie voor het eerste consult worden gesteld. Dit betekent dat een afspraak voor het eerste consult binnen 5 werkdagen na de verwijzing wordt gemaakt. Het betreft de volgende doelgroepen:

  • nieuwe CRPS type 1
  • nieuw trauma
  • nieuwe amputaties
  • (dreigende) ulceratie bij neuropathische voetproblematiek
  • Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS).

Voor een spoedindicatie adviseren wij de verwijzer voorafgaand telefonisch overleg te voeren met de indicerend revalidatiearts. Dit kan via telefoonnummer 088 735 8002.

Opmerkingen, tips en klachten

Wij streven ernaar u goed te informeren en te behandelen volgens de recentste inzichten. Onze zorg blijft desondanks altijd vatbaar voor verbeteringen. Indien u opmerkingen, tips of klachten heeft, kunt u deze richten aan managementsecr@revant.nl of via 088 735 8002.

Meer informatie