Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Wond-, stoma-, decubitusverpleegkundigen (WSD-verpleegkundigen) zijn verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om patiënten met een stoma, wonden of doorligproblemen te begeleiden voor, tijdens en na de operatie.

Ondersteuning op de afdeling

De WSD-verpleegkundige werkt in het ziekenhuis en ondersteunt u en de verpleegkundigen op de afdeling. De WSD-verpleegkundige begeleidt u op de polikliniek voor controle, nazorg, begeleiding, instructie en het beantwoorden van vragen, die u of uw familie heeft. De WSD-verpleegkundige geeft ook instructie en begeleiding aan de wijkverpleegkundige door middel van telefonisch consult en scholing.

Stomazorg

De door Adrz geleverde zorg aan stomapatiënten voldoet aan de eisen van de Stoma Zorgwijzer van de Nederlandse Stomavereniging.