Het ziekenhuis maakt bij het verstrekken van geneesmiddelen gebruik van een zogenaamd regionaal ‘geneesmiddelenformularium’. Dit is een overzicht van de in het ziekenhuis beschikbare geneesmiddelen. Dit overzicht wordt samengesteld onder verantwoordelijkheid van een commissie.

De in het formularium genoemde geneesmiddelen worden zonder overleg afgeleverd. Voor andere geneesmiddelen vindt overleg plaats met de dienstdoende ziekenhuisapotheker. Een geneesmiddel dat niet voorkomt in het formularium wordt door de ziekenhuisapotheker vervangen door een gelijkwaardig ander middel. Deze vervanging gebeurt aan de hand van een vervangingslijst. De vervangingslijst is opgesteld door de geneesmiddelencommissie en goed bevonden door uw specialist. In een aantal gevallen betreft het slechts het afleveren van een generiek preparaat in plaats van een merkgeneesmiddel, maar het kan ook betekenen dat een niet-identiek maar gelijkwaardig werkend geneesmiddel wordt afgeleverd.

Zorgverleners en patiënten kunnen over het geneesmiddelengebruik zelf advies en informatie vragen aan de ziekenhuisapothekers. Informatie over geneesmiddelen kunt u ook vinden op de website Apotheek.nl van de KNMP.

Ervaringen met een geneesmiddel kunt u melden op Meldpuntmedicijnen.nl. Dit meldpunt is een samenwerking van het Nederlands Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik met een aantal patiëntenorganisaties, de Consumentenbond en de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen Utrecht. Het initiatief wordt gesteund door het ministerie van VWS en de apothekersorganisatie KNMP. Daarnaast kunt u bijwerkingen melden via Mijnbijwerking.nl.

Het ziekenhuis meldt bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen) zonder daarbij uw persoonlijke gegevens bekend te maken.