Bestuursvoorzitter John Taks van Diakonessenhuis naar Adrz

Per 1 juni wordt John Taks voorzitter raad van bestuur van Adrz in Zeeland. Sinds december 2015 is hij voorzitter raad van bestuur van het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn. Taks vertrekt met warme en gemengde gevoelens uit Utrecht, maar verheugt zich erg op zijn nieuwe uitdaging.

John Taks: ‘Ik kijk er naar uit om een bestuurlijke rol op me te nemen in het mooie Zeeland. Er liggen leuke uitdagingen voor Adrz, ik trof veel enthousiasme aan tijdens de kennismaking. Tegelijk neem ik afscheid van het Diakonessenhuis met pijn in het hart. Dit ziekenhuis, de mensen die er werken, de sfeer en de focus op kwaliteit waren echt bijzonder en ga ik erg missen’.

Samenwerken regio en nieuwbouw

Adrz is, net als het Diakonessenhuis, een algemeen ziekenhuis met drie locaties: in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Sinds 2017 is Adrz onderdeel van het Erasmus MC. Bij Adrz wordt Taks voorzitter van een driehoofdige raad van bestuur. Hij gaat zich hier met name richten op het versterken van de samenwerking in de regio, op de bedrijfsvoering en op de realisatie van de nieuwbouw.

Voorzitter van de raad van commissarissen van Adrz, Peter Draaisma, is enthousiast over de komst van John Taks: ‘We zijn blij dat we voor Adrz een ervaren bestuurder als John hebben kunnen binnenhalen. Zijn ervaring sluit naadloos aan bij de uitdagingen waar we met Adrz op dit moment voor staan. Ik ben ervan overtuigd dat John een positieve bijdrage kan leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in Zeeland. Daarnaast heeft de raad van commissarissen het volste vertrouwen in de capaciteiten van John met betrekking tot ons nieuw te bouwen ziekenhuis.’

Sterke verbinder

John Taks versterkte in het Diakonessenhuis de onderlinge verhoudingen en de bestuurlijke relatie met de medische staf en introduceerde het duaal management. En hij gaf ook de verpleegkundigen positie, het ziekenhuis was een van de eerste met een Verpleegkundig Stafbestuur. Taks was in het Diakonessenhuis verantwoordelijk voor de strategie, de kwaliteit van de patiëntenzorg en voor het strategisch vastgoedplan, dat komende jaren uitgevoerd wordt. Hij lanceerde de Diak Clinic voor planbare, niet-complexe zorg en leidde het ziekenhuis door de zware coronaperiode. Zijn collega’s waarderen hem zeer als een toegankelijke, warme en betrokken bestuurder.

Henk Broeders, voorzitter raad van toezicht Diakonessenhuis: ‘Met het vertrek van John gaan we een ervaren bestuursvoorzitter missen, die ook zelf afkomstig was uit de zorg. Als geen ander wist hij daardoor wat belangrijk was voor de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten en had hij oog en een warm hart voor de zorgcollega’s. Wat we vooral zullen missen, zijn zijn uitstekende verbindende kwaliteiten die hij in een voor het Diakonessenhuis lastige periode voortreffelijk heeft ingezet. Daar danken we hem voor en we wensen John alle goeds toe in Zeeland!’

Lange carrière in de zorg

John Taks begon zijn loopbaan als verpleegkundige. Hij had managementfuncties in het Bravis ziekenhuis Roosendaal, het Amphia en het UMC Utrecht. Als bestuurder begon hij in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Daarna was hij vijf jaar, tot december 2015, bestuurder in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Sinds december 2020 is hij lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen en hij is actief in het toezicht.