Adrz feliciteert spoedeisende hulp artsen met erkenning

Adrz wist het al lang, maar nu is ook het College van Geneeskundige Specialismen (CGS) hiervan overtuigd: op 8 maart 2023 namen zijn het definitieve besluit om het profiel spoedeisende geneeskunde als medisch specialisme te erkennen. Een mooie en belangrijke mijlpaal voor dit specialisme.

Marten Kroese, voorzitter van de raad van bestuur van Adrz is verheugd over het besluit van het CGS: “Spoedeisende geneeskunde is voor ons al heel lang een ‘echt’ medisch specialisme. Adrz heeft tien jaar geleden al de keuze gemaakt om de spoedeisende hulp arts als medisch specialist te positioneren en dit ook zo naar buiten uit te dragen. Acute zorg is een belangrijk onderdeel van ons profiel. Daar hoort een professionele aanpak bij. De vakgroep Spoedeisende geneeskunde heeft een grote rol gespeeld in het verder professionaliseren van onze acute zorg. Daar zijn we trots op. Met de erkenning van de CGS kan die lijn nu ook landelijk worden voortgezet. Ik feliciteer onze vakgroep met deze ontwikkeling.”

Dat Adrz altijd voorvechter is geweest van het officieel erkennen van spoedeisende geneeskunde, blijkt wel uit de rol die spoedeisende hulp artsen van Adrz in dit traject hebben gespeeld. Menno Gaakeer, spoedeisende hulparts knmg en medisch manager Acute zorg bij Adrz: “Dit is een echte ‘game changer’. Ik ben altijd trots geweest op de manier waarop Adrz met spoedeisende geneeskunde is omgegaan. Wij hebben ons best gedaan hier ook landelijk ruchtbaarheid aan te geven. Dat het CGS ons specialisme nu officieel heeft erkend, opent een heleboel deuren. Nu kunnen we ook landelijk onze aandacht volledig richten op het verder verbeteren van spoedeisende zorg. Daar kijk ik erg naar uit!”