De week van de physician assistant

Deze week is het ‘De week van de physician assistant’ en zetten we de medewerkers van Adrz uit deze beroepsgroep graag in het zonnetje! Wat doet een een physician assistant (PA) precies? En hoe is het om als PA aan de slag te gaan? Adrz-medewerkers Monique (PA in opleiding) en Maxime (PA) vertellen het ons.

Monique Terhoeve

Monique Terhoeve is 28 jaar oud, woont in Sommelsdijk en werkt sinds 2014 bij Adrz. In het weekend zingt ze graag in haar bandje en steekt ze veel tijd in het voorbereiden van haar trouwerij volgend jaar.

Als PA zijn we eigenlijk de rechterhand van de chirurg

‘Ik begon in 2014 als verpleegkundige op de afdeling Chirurgie, vertelt Monique Terhoeve. Inmiddels ben ik bezig met mijn studie voor physician assistant (PA). Mijn theoretische kennis doe ik op aan de Hogeschool Rotterdam en dit breng ik in praktijk bij Adrz. Een PA is een zorgverlener die onder supervisie van een arts medisch werk verricht. We zijn eigenlijk de rechterhand van de chirurg.

Als PA binnen de afdeling Vaatchirurgie krijg ik een compleet beeld van het traject van de patiënt wat het werk extra interessant maakt. Van visites lopen op de afdeling tot het vervolgen van de controlepatiënten. Momenteel word ik ook opgeleid om spataderen te laseren. Als PA wordt je breed ingezet wat het werk ontzettend interessant en afwisselend maakt. Longafdeling, Nefrologie, Spoedeisende Hulp, huisartsenpraktijk en nog veel meer; tijdens mijn stage ging ik niet alleen aan de slag op de afdeling Chirurgie, maar ook bij andere afdelingen en praktijken zodat ik mijn kennis heb verbreed. Inmiddels is mijn stage klaar en is het tijd om af te studeren. In maart 2019 verwacht ik mijn studie af te kunnen ronden.’

Maxime Lefeber

Maxime Lefeber is 29 jaar oud en woont samen met haar vriend in Middelburg. Naast haar drukke baan is er gelukkig ook tijd voor ontspanning: paardrijden, en dat zeker 5 dagen per week. Dit jaar is ze zelfs Nederlands Kampioen geworden.

‘In 2007 ben ik begonnen als operatieassistent bij Adrz, vertelt Maxime. Vervolgens ben ik mijn opleiding tot physician assistent (PA) gestart aan de Hogeschool Rotterdam en sinds 4 jaar werk ik als volledig gediplomeerde PA op de afdeling Plastische Chirurgie. In dit werk neem ik de minder complexe zorg over van de specialist. Ik probeer te zorgen voor de continuïteit op de afdeling en de beschikbaarheid voor de Spoedeisende Hulp bij traumapatiënten voor de plastisch chirurg. Ik zie nieuwe patiënten op de polikliniek, behandel nieuwe klachten en voer controles uit. Op het Poliklinisch Verrichtingencentrum voer ik zelfstandig kleine ingrepen uit.

Binnen de afdeling Plastische Chirurgie heb ik ook als aandachtsgebied de borstreconstructies. Ik ben blij dat ik deze patiënten kan helpen en het contact met hen is fijn. De meeste patiënten ervaren een borstreconstructie als het lichtpuntje aan het einde van de meegemaakte ellende. Je ontwikkelt een band met deze mensen aangezien we hen zien bij de intake, tijdens de operatie en de bijbehorende controles.

Daarnaast ben ik vakgroepvoorzitter van alle PA’s Plastische Chirurgie in Nederland. Ik ben hierbij het aanspreekpunt voor de gediplomeerde PA’s en PA’s in opleiding vanuit de Nederlandse Associatie Physician Assitants (NAPA, belangenorganisatie van en voor PA). Een hele uitdaging! Inmiddels is de functie PA opgenomen in het BIG-register zodat PA’s definitief bevoegd zijn tot het uitvoeren van bepaalde handelingen.

Door het uitvoeren van dit soort ingrepen, geven we de patiënten weer een toekomst

Een bijzonder moment tijdens mijn werk als PA is wel dat ik op uitwisseling ben mee geweest naar Indonesië. Via de Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon (SSVA) zijn we met een plastisch chirurgisch team naar de Indonesische gemeente Ambon gegaan. Hier voeren we 2 weken lang verschillende operaties uit, voornamelijk hazenlippen en brandwondoperaties. Aangezien de inwoners daar nog vaak op gevaarlijke gaspitten koken, komen brandwonden daar relatief veel voor. Door het uitvoeren van dit soort ingrepen, geven we de patiënten weer een toekomst. Ook nemen we vele materialen en instrumentaria mee. Plaatselijke artsen en patiënten zijn ontzettend dankbaar en dat maakt het werk juist zo speciaal.’

Monique Terhoeve, physician assistent in opleiding bij afdeling Vaatchirurgie

Maxime Lefeber, physician assistent bij afdeling Plastische Chirurgie
Groepsfoto
Boven v.l.n.r. Maxime Lefeber (PA Plastische Chirurgie) en Gisele den Hartog (PA Orthopedie)
Onder v.l.n.r.: Nicole Zwemer (PA Orthopedie), Ilja Goetheer – Smits ( PA GTU)
Afwezige PA’s:Deborah van den Boogaart (PA Chirurgie), Ilse Reins (PA GTU), Monique Terhoeve (PA i.o. Chirurgie) en Ilke van Rossum (PA Longafdeling)