Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Dicht bij huis herstellen van stamceltransplantatie

Op dinsdag 19 mei verwelkomt Adrz de eerste Zeeuwse patiënt die in Zeeland mag herstellen na een stamceltransplantatie . Door een samenwerking met moederorganisatie Erasmus MC is het voor Zeeuwse patiënten vanaf nu mogelijk om in de buurt van hun naasten te herstellen. Nu Adrz voorzichtig weer bezoek ontvangt, is dat voor Zeeuwse patiënten, die normaal in het Erasmus MC in Rotterdam moesten herstellen, helemaal fijn.

Adrz-nieuws-Dicht-bij-huis-herstellen-van-stamceltransplantatie

Bij Adrz worden mensen met bloed- en beenmergziekten als lymfeklierkanker, trombose of stollingsziekten behandeld. De meeste behandelingen die nodig zijn, worden bij Adrz uitgevoerd in nauwe samenwerking met Erasmus MC. In sommige gevallen is een stamceltransplantatie nodig, dat plaatsvindt in het Erasmus MC.

Stamceltransplantatie

Bij een stamceltransplantatie worden stamcellen uit het beenmerg toegediend aan de patiënt. Dat kunnen stamcellen van de patiënt zelf zijn (autoloog) of van een gezonde donor (allogeen). Stamcellen hebben het vermogen om schade of verlies aan cellen, die na een chemokuur ontstaat, te herstellen. Daardoor is het mogelijk een hogere dosis chemotherapie te geven, waardoor de kans op genezing wordt vergroot. Tijdens de stamcel- en chemotherapie is de patiënt erg kwetsbaar, omdat de weerstand bijna helemaal is afgebroken. Daardoor is de kans op bijwerkingen en complicaties groot. Voorheen verbleef een patiënt na de behandeling daarom een aantal weken bij het Erasmus MC.

Strenge eisen

Zeeuwse patiënten kunnen nu dus dichter bij huis herstellen van de therapie. Aan het ontvangen van patiënten die stamceltransplantatie hebben gehad, ging wel het een en ander vooraf. Internist-hematoloog bij Adrz, Yavuz Bilgin: “Om patiënten die een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan, te kunnen verplegen, moeten we aan strenge voorschriften voldoen. Zo hebben artsen en verpleegkundigen intensieve trainingen gehad en liggen alle protocollen nauwkeurig vast. Ook hebben we met verschillende vakgroepen in het ziekenhuis duidelijke afspraken gemaakt. Natuurlijk hebben we veel en goed contact met onze collega’s in Rotterdam.

Goed voor de Zeeuwse zorg

Op de afdeling Oncologie/ Hematologie is nu één kamer beschikbaar waar patiënten kunnen verblijven. “We denken dat we ongeveer twintig patiënten per jaar deze nazorg kunnen bieden. Op deze manier kunnen we patiënten in een fase dat ze kwetsbaar zijn, dichtbij houden. Dat is voor de patiënt, de familie, maar ook voor ons als behandelend artsen buitengewoon prettig. We zijn dan ook erg trots op deze samenwerking.”