Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Een persoonlijke gezondheidsomgeving: nu beschikbaar voor iedere Zeeuwse burger

Dit jaar bouwen Adrz, Allévo, Nucleuszorg, Revant, SVRZ, WVO zorg, ZHCo-PeriScaldes en ZorgSaam aan een optimale en efficiënte digitale informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen, patiënten en cliënten. Denk hierbij aan uitwisseling met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s), digitale verpleegkundige overdracht en digitaal uitwisselen van medische gegevens tussen zorgorganisaties.

PGO’s zijn apps of websites waarmee patiënten steeds meer medische gegevens op één plek kunnen verzamelen.  Dit beperkt zich niet tot verzamelen van medische gegevens bij zorgverleners maar patiënten kunnen vaak zelf ook informatie toevoegen in hun PGO, zoals allergieën, bloeddruk, hartslag en glucosewaarden. Het toevoegen van deze gegevens kan patiënten helpen om een completer beeld te krijgen van hun gezondheid.

Samenwerking in de regio

Iedere (Zeeuwse) burger heeft de gelegenheid om een eigen PGO-account aan te maken en kan daarvoor een eigen PGO-aanbieder kiezen. Dit initiatief wordt landelijk uitgerold. Een PGO is ‘persoonlijk’ en niet organisatie gebonden. De Zeeuwse zorgorganisaties hebben er met elkaar voor gekozen om de krachten te bundelen. Met deze gezamenlijke aanpak, waarin eenduidige boodschappen worden gedeeld, hopen we dat de Zeeuwse burger deze ontwikkeling gaat herkennen en volgen. Bij de Zeeuwse huisartsen, ziekenhuizen en revalidatiecentra kan men al een PGO gebruiken. De genoemde ouderenzorgorganisaties volgen later dit jaar.

Webinar

Wil je starten met een PGO, maar weet je niet goed hoe? Op 5 en 6 april wordt er een landelijke webinar georganiseerd. Tijdens dit webinar krijgen mensen hulp bij het kiezen van een PGO, leer je hoe je in moet loggen en hoe je medische gegevens op kunt halen. Aanmelden voor de webinar kan via https://www.pgo.nl/webinar.