Eerste zorgverleners Adrz krijgen corona-vaccinatie

Adrz - Vaccineren voorbeeld

Vandaag en morgen krijgen de eerste medewerkers uit de acute zorg van Adrz het vaccin van BioNtech/Pfizer tegen COVID-19 toegediend. Afgelopen weekend heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om de vaccins vervroegd beschikbaar te stellen voor ziekenhuismedewerkers die directe zorg verlenen aan coronapatiënten.

Vanuit de ROAZ-regio Zuid-West (ROAZ: regionaal overleg acute zorg), waar Adrz onder valt, is er een beperkt aantal vaccins beschikbaar gesteld. Alleen zorgverleners die in de acute zorg werken en veelvuldig en frequent direct contact hebben met coronapatiënten komen in aanmerking voor de vaccinatie. Andere zorgverleners komen volgens de planning van de overheid in het tweede kwartaal van 2021 aan de beurt voor een vaccinatie.

“Zo kunnen we zorg blijven leveren”

”Als ziekenhuis zijn we blij met het besluit om de medewerkers uit de acute zorg vervroegd te vaccineren”, geeft Claudia Brandenburg (voorzitter raad van bestuur) aan. “De druk op onze zorg en het personeel is hoog. Het beschikbaar hebben van medewerkers is belangrijk om onze patiënten de juiste zorg te kunnen blijven leveren. Met deze vervoegde vaccinatie verwachten we dat er minder risico is op besmettingen onder het personeel, zodat ze inzetbaar blijven.”

Sylvia Maas, teamleider Acute Opname Afdeling is de eerste medewerker in Adrz die gevaccineerd wordt donderdag. ”Ik laat mij vaccineren omdat ik daarmee de kans vergroot zorg te kunnen blijven leveren aan mensen die COVID-19 zorg nodig hebben.”