Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Gevolgen COVID-19-toename voor Zeeuwse ziekenhuiszorg

De coronagolf die op dit moment door Nederland rolt, laat zich ook voelen binnen de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam. Er worden daarom extra maatregelen genomen en het is mogelijk dat er operaties zullen worden uitgesteld.

Deze week is het aantal COVID-19-patiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen flink toegenomen. Zeeuwse patiënten, maar ook overgenomen zieken uit regio’s die nog zwaarder worden getroffen, liggen opgenomen op de IC’s in Goes en Terneuzen en op de verpleegcohorten. Met name die afgeschermde verpleegafdelingen, die volgens landelijke opschalingsafspraken al waren uitgebreid, liggen vol. In Goes vandaag 12 bedden bezet en in Terneuzen 7 bedden. Op de IC’s liggen respectievelijk 3 en 2 COVID-19-patiënten.

De opvang van deze COVID-19-patiënten legt extra druk op beide ziekenhuizen. Door stijgend ziekteverzuim en medewerkers die hun rust nodig hebben, is het niet eenvoudig de roosters rond te krijgen. Om goede en persoonlijke zorg aan iedereen te kunnen blijven geven, ook aan niet COVID-19-patiënten, verwachten de ziekenhuizen de komende tijd mogelijk bepaalde ingrepen en operaties te moeten uitstellen. Er zijn tot nu toe nog geen operaties afgezegd en uiteraard wordt er alles aan gedaan om dat te voorkomen. Mocht er iets veranderen in de planning, dan nemen de ziekenhuizen direct persoonlijk contact op met de patiënten om dat in overleg te doen.

Patiënten, bezoekers en medewerkers worden opgeroepen zich goed aan de maatregelen te houden, dus zorgvuldige handhygiëne toe te passen, overal meer dan 1,5 meter afstand te houden en bij vermoedelijke symptomen thuis te blijven en te laten testen. Binnen de Zeeuwse ziekenhuizen is het verplicht om een mondneusmasker te dragen. Bij Adrz was dit al de regel, in de ZorgSaam ziekenhuizen geldt het ook weer vanaf maandag 1 november.

Ook vragen de ziekenhuizen begrip en navolging van maatregelen als beperkte begeleiding van patiënten zodat er zo min mogelijk mensen in de gebouwen zijn en er beter afstand gehouden kan worden. Datzelfde is ook de reden dat het bezoek van patiënten zowel in tijd als in aantal personen beperkt is.

Mondmasker nog altijd verplicht bij Adrz, vanaf 1 november ook weer in de ziekenhuizen van ZorgSaam

ZorgSaam voert vanaf 1 november op alle ziekenhuislocaties (Terneuzen, Oostburg, Hulst) de verplichting in om een mondneusmasker te dragen. Deze maatregel geldt voor patiënten, bezoekers én medewerkers en vrijwilligers (voor iedereen vanaf 13 jaar). Iedereen wordt geacht zelf een mondneusmasker bij zich te dragen.

Kijk voor de volledige en actuele informatie op www.zorgsaam.org of www.adrz.nl.