Gezamenlijke patiëntinformatiefolder SchildklierNetwerk

Schildklierpatiënten in de regio Rijnmond, Dordrecht en Zeeland ontvangen dezelfde informatie door de nieuwe gezamenlijk ontwikkelde patiëntinformatiefolders Schildklierknobbel en Schildklierkanker.

Adrz Schildkliernetwerk Nieuws

De twee informatiefolders werden op 20 februari tijdens de algemene ledenvergadering van het SchilkdklierNetwerk uitgereikt aan de voorzitter van de patiëntenvereniging SON mevrouw Anneke Wijbenga en de regio voorzitter Cees Korpelshoek. “Vanuit de patiëntenvereniging zijn wij verheugd dat door alle deelnemende ziekenhuizen van het SchildklierNetwerk betrouwbare informatie beschikbaar is voor patiënten en dat wij als patiëntenvereniging namens de achterban hebben bijgedragen bij het tot stand komen van deze folders. Het plaatsen van het SON logo op de folder geeft vertrouwen dat er wordt geluisterd naar de informatiebehoefte van de patiënt”.

Het SchildklierNetwerk presenteerde deze avond aan de deelnemers en de afvaardiging van de patiëntenvereniging de nieuwe plannen voor het wetenschappelijk onderzoek over de te maken keuzes door patiënten bij schildklieraandoeningen en over de wondgenezing na schildklieroperatie. Mevrouw Wijbenga reageerde zeer positief: “Dit is zo belangrijk voor de patiënten en komt de kwaliteit van de zorg ten goede”.

Van links naar rechts: Kees van den Berge (internist Adrz), Evert van Velsen (arts-onderzoeker en AIOS Erasmus MC), Anneke Wijbenga (voorzitter patiëntenvereniging SON), Cees Korpelshoek (regio voorzitter SON) en Caroline van Kinschot (arts-onderzoeker Maasstad ziekenhuis en promovendus SchildklierNetwerk onderzoek)

In het SchildklierNetwerk bundelen internist-endocrinologen, endocrien-chirurgen, nucleair geneeskundigen, pathologen, oogartsen en radiologen hun kennis en expertise om de (bij-)schildklier patiënt de beste zorg op de beste plek te geven. Het SchildklierNetwerk bestaat uit elf ziekenhuizen1, waaronder Adrz, en werkt nauw samen met de patiëntenvereniging Schildklier Organisatie Nederland (SON). Doel is samen excellente, uniforme en doelmatige zorg te leveren aan patiënten met een schildklieraandoening. De stichting SchildklierNetwerk wordt ondersteund door de BeterKeten.

1Adrz, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Oogziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en ZorgSaam.