Jong en kanker: dat verandert alles. Leeftijdsspecifieke zorg nu ook beschikbaar bij Adrz

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Adrz biedt deze patiënten vanaf heden leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling. Deze AYA-zorg gaat uit van de vraag: “Wie ben jij en wat heb je nodig?” tijdens en ook na kanker. Het AYA-team van Adrz bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd.

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze doelgroep kampt echter met hele andere vragen, over bijvoorbeeld het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich soms anders kunnen gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen. Ook speelt erfelijke aanleg vaker een rol bij het ontstaan van de kanker. De medische behandeling dient daarom zoveel als mogelijk afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg bij Adrz heeft aandacht voor deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften.

AYA-zorg Bij Adrz

Het AYA-team van Adrz heeft regelmatig overleg met alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de AYA-zorg, zoals de medisch specialist en de maatschappelijk werker. Anja Kluijfhout, verpleegkundig specialist bij Adrz: “De zorg voor deze patiëntengroep geven wij al jaren, maar nu hebben we dan ook de juiste handvatten om ze nog beter te kunnen ondersteunen tijdens het behandeltraject en daarna.”

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van Adrz is vanaf nu onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk (www.ayazorgnetwerk.nl). Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Het AYA Zorgnetwerk is opgebouwd uit zes regionale zorgnetwerken waardoor AYA-zorg bij iedere AYA zo dichtbij als mogelijk voor handen is. Samen gaan we uit van het principe: ‘Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.”