Medisch specialistische zorg op Schouwen-Duiveland

Samenwerken aan de zorg van de toekomst
Adrz zoekt samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en de huisartsen naar nieuwe manieren om toekomstgerichte medisch specialistische zorg bereikbaar te houden voor de inwoners van Schouwen-Duiveland. Door onder andere structureel personeelstekort en oplopende financiële kosten heeft het ziekenhuis besloten per 1 april 2024 de huur van de ruimtes in de Victoriakliniek op te zeggen.

Adrz is zich ervan bewust dat deze ontwikkeling Schouwen-Duiveland overvalt en dat instanties en inwoners zich zorgen maken. “Wij zijn helaas genoodzaakt de moeilijke beslissing te nemen onze huidige activiteiten in de Victoriakliniek te beëindigen. Daar balen we ontzettend van. Niet alleen wij, maar ook de medisch specialisten en het ondersteunend personeel wil er graag zijn voor de mensen van Schouwen-Duiveland op Schouwen-Duiveland,” aldus de voorzitter van de raad van bestuur van Adrz, Pieter de Kort.

Ingehaald door de werkelijkheid

Pieter de Kort: “We moeten helaas constateren dat we, om de medisch specialistische zorg in heel Zeeland kwalitatief van het hoogst mogelijke niveau toegankelijk en betaalbaar te houden, ons moeten concentreren op twee locaties. Dat zijn in dit geval Goes en Vlissingen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het structurele personeelstekort en oplopende financiële kosten. We worden echt ingehaald door de werkelijkheid en krijgen het gewoonweg niet meer voor elkaar om alle programma’s op drie locaties te draaien.”

Nieuwe manieren van toekomstgerichte zorg

Adrz laat de inwoners van Schouwen-Duiveland niet in de kou staan. Pieter de Kort benadrukt: “Wij zijn er voor iedereen in Zeeland, dus ook voor de inwoners van Schouwen-Duiveland. We begrijpen heel goed, dat dat nu anders lijkt. Al jaren proberen we, achter de schermen, met man en macht onze zorg op Schouwen-Duiveland te houden. Dat doen we nog steeds. We kijken met de gemeente en huisartsen naar nieuwe toekomstgerichte manieren om medisch specialistische zorg op Schouwen-Duiveland bereikbaar te houden. Dat gaat over ons deel: wat kan Adrz nog wel doen? Dat gaat over samenwerking: hoe kunnen we actief met huisartsen en andere ketenpartners samenwerken. En dat gaat over bereikbaarheid in de breedste zin: reizen en digitalisering.”

Ook processen verbeteren in Goes en Vlissingen

Naast de zoektocht naar toekomstgerichte manieren van zorg, focust het ziekenhuis zich ook op het verder verbeteren van de processen in Goes en Vlissingen. Adrz streeft ernaar dat mensen die van ver moeten komen, of dit nu uit Schouwen-Duiveland of bijvoorbeeld Walcheren is, zo weinig mogelijk moeten reizen en zo efficiënt mogelijk geholpen kunnen worden. Dat betekent dat het ziekenhuis zich, nu op twee locaties, nog beter kan richten op het verder verbeteren van deze processen. Daarnaast speelt digitalisering in de zorg ook een belangrijke rol. Adrz investeert bijvoorbeeld in het uitbreiden van thuismonitoring, maakt meer en meer gebruik van telefonische consulten en beeldbellen en zoekt de samenwerking op met huisartsen in het meedenkconsult. Hierbij stemmen medisch specialisten digitaal af met huisartsen en worden onnodige bezoeken aan het ziekenhuis voorkomen.

Een half jaar de tijd

Hoewel het ziekenhuis per 1 april 2024 de huur opzegt, is Adrz nog niet direct verdwenen uit de Victoriakliniek. Het ziekenhuis heeft een half jaar nodig om geleidelijk de zorg van Zierikzee naar Goes en Vlissingen te verplaatsen. Die tijd wordt ook gebruikt om samen met de gemeente en huisartsen te kijken naar nieuwe samenwerkingen, toekomstgerichte zorg en de mogelijkheden tot behoud van enkele poliklinieken en ondersteunende faciliteiten op Schouwen-Duiveland.