Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Met ‘Budget Basis’ van Zilveren Kruis kunt u in 2022 niet bij Adrz terecht

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft besloten in 2022 Adrz niet meer op te nemen in de lijst van ziekenhuizen waar u met een ‘Budget Basis’ polis terecht kunt. Vanzelfsprekend kunt u altijd bij onze Spoed Eisende Hulp terecht voor zorg die acuut nodig is. Ook geeft de zorgverzekeraar aan dat trajecten die al lopen afgemaakt mogen worden. In alle andere polissen van Zilveren Kruis wordt de zorg die we in Adrz bieden wel vergoed.

Adrz voert ieder jaar gesprekken met alle zorgverzekeraars over de zorg die we kunnen leveren. Dat betekent dat we met elkaar overleggen welke zorg de zorgverzekeraar tegen welke prijs vergoedt. Adrz heeft voor 2022 dezelfde zorg aangeboden als voorgaande jaren. Zilveren Kruis vraagt ziekenhuizen om korting te geven op de zorg die patiënten met een ‘Budget Basis’ polis afnemen. Dat heeft Adrz nooit gedaan. De zorg die we leveren en de kosten die daarbij horen, zijn namelijk gelijk ongeacht welke polis een patiënt heeft. Voorheen heeft Zilveren Kruis op basis van deze voorwaarden Adrz wel in de ‘Budget Basis’ opgenomen. Voor 2022 doet de zorgverzekeraar dit niet. Het besluit van Zilveren Kruis kan voor sommige Zeeuwen belangrijke consequenties hebben. Dat vinden wij voor u vervelend. Gelukkig kunt u met de andere polissen van Zilveren Kruis en via andere zorgverzekeraars wel bij ons terecht.

Let op!

Voordat u uw zorgverzekering voor 2022 afsluit of verlengt, loont het dus de moeite om te kijken welke zorg u vergoed krijgt, welke niet en op welk ziekenhuis u een beroep kunt doen.