Nieuwe werkwijze voor bepalen urgentie bij klachten tijdens de zwangerschap

Vaste werkwijze Nederlandse Triagewijzer Verloskunde

De juiste zorg voor een zwangere vrouw, op de juiste plek, op het juiste moment. Dat is het doel van Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV), die Adrz vanaf vandaag introduceert op het Moeder & Kind centrum (MKC). Als een zwangere vrouw belt met klachten, wordt dit voortaan altijd op dezelfde manier afgehandeld.

Urgentie inschatten

Vochtverlies, vaginaal bloedverlies, buikpijn, andere lichamelijke klachten, bezorgdheid.. Aanstaande moeders kunnen tijdens hun zwangerschap klachten ervaren of kampen met vragen. Ook buiten de geplande controleafspraken om hebben ze soms behoefte aan contact met een zorgverlener. Maar welke klacht is nu urgent en welke niet? Gynaecologen, verloskundigen en obstetrisch verpleegkundigen gaven daar tot voor kort nog weleens verschillende antwoorden op. Er was geen eenduidig advies voor een zwangere met een ongeplande zorgvraag. Het antwoord was vooral gebaseerd op kennis en ervaring. Voor gelijksoortige klachten kon een patiënt de ene keer wel en de andere keer niet voor beoordeling naar het ziekenhuis komen.

Door het nieuwe stappenplan, de NTV, is de uitkomst van het antwoord altijd hetzelfde, of je nu overdag de obstetrisch verpleegkundige aan de lijn krijgt of ’s avonds en ’s nachts de verloskundige.

De juiste zorg op de juiste plek

Het triagemodel op zich is niet nieuw, triage is het inschatten van urgentie en is een bekend begrip in de zorg. Het wordt in andere ziekenhuizen en op andere afdelingen (bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp (SEH), huisartsenpost (HAP)) ook gebruikt en is 100% goedgekeurd en veilig bevonden. We maken hiermee een verschuiving van diagnosedenken naar urgentiedenken. Niet alleen kijken wat de klacht is, maar direct vanuit de klacht bepalen of het urgent is of niet. De juiste zorg op de juiste plek.

Alle zorgaanvragen op één plek

Om een uniform antwoord te kunnen geven op telefonische vragen, zijn alle gynaecologen, verloskundigen en obstetrisch verpleegkundigen de afgelopen maand getraind. Er is een nieuw triagetelefoonnummer geïntroduceerd waarop alle zorgvragen binnenkomen: 088 125 55 44. Als de zwangere wordt geadviseerd om voor beoordeling naar het ziekenhuis te komen, krijgt zij een afspraak op de afdeling Verloskunde op een bepaalde tijd, afhankelijk van de urgentie van de klacht waarmee zij belt. Zij wordt ontvangen door de triageverpleegkundige, die de controles verricht en zij wordt beoordeeld door de verloskundige/gynaecoloog. Het kan zijn dat zij daarna met een advies naar huis gaat of dat zij ter evaluatie wordt opgenomen op de afdeling of dat de bevalling is begonnen.

Trots

Wij zijn er trots op dat Adrz het nieuwe triagesysteem toepast en we verwachten dat het een positieve invloed gaat hebben op de behandeling van de acute zorgvraag van zwangere vrouwen.

Foto: Christien Minet (triageverpleegkundige)