Op Koers is een cursus speciaal voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Als je een chronische ziekte hebt, kun je te maken krijgen met lastige situaties, zoals:

  • ziekenhuisopnames
  • medische ingrepen en inname van medicijnen
  • afwezigheid van school
  • lastige vragen van leeftijdgenoten
  • niet mee kunnen doen met activiteiten.

De Op Koers cursus heeft als doel je te leren hoe je nieuwe oplossingen kan vinden om met deze situaties om te gaan.