Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over het voorkomen van de infectie S.aureus bij prothesiologie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Uit onderzoek is gebleken dat door een behandeling met een antibioticum houdende zalf in de neus en het wassen met een desinfecterende zeep het risico op een ziekenhuisinfectie met S.aureus met 60% afneemt. De kans op een postoperatieve wondinfectie met S.aureus reduceert zelfs tot 80%. Binnen Adrz is daarom besloten u voorafgaand en direct na de operatie uit voorzorg voor vijf dagen een behandeling met een antibioticum houdende neuszalf en een desinfecterende zeep voor te schrijven.

U leest er meer over in onze folder.