Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Deze folder geeft u informatie over de werkwijze van het kinderteam ‘de Carrousel’. Het is goed u te realiseren dat voor u(w kind) persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Kinderen met meervoudige ontwikkelingsproblemen

Het Kinderteam is een multidisciplinair team samengesteld uit verschillende disciplines. Het Kinderteam doet onderzoek bij kinderen met meervoudige problemen in de ontwikkeling waarbij het vermoeden bestaat van een organische oorzaak. Doel van het multidisciplinair onderzoek is om te komen tot een diagnostisch oordeel.

Welke kinderen komen in aanmerking?

Voor aanmelding komen kinderen vanaf vijf jaar in aanmerking met twee of meer van de volgende problemen:

  • Hersenbeschadiging ten gevolge van problemen rondom de geboorte
  • Hersenbeschadiging ten gevolge van infecties en ongevallen
  • Epilepsie
  • Tics
  • Motorische problemen
  • Taal en spraakproblemen
  • Ernstige leerproblemen
  • Ernstige gedragsproblemen
  • Aandacht en concentratieproblemen en hyperactiviteit