Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Deze folder geeft u informatie over de werkwijze van het kinderteam ‘de Carrousel’. Het is goed u te realiseren dat voor u(w kind) persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Het Kinderteam is een multidisciplinair team samengesteld uit verschillende disciplines. Het Kinderteam doet onderzoek bij kinderen met meervoudige problemen in de ontwikkeling waarbij het vermoeden bestaat van een organische oorzaak. Doel van het multidisciplinair onderzoek is om te komen tot een diagnostisch oordeel.