De Intensive Care (IC) is een zeer gespecialiseerde afdeling waar, behalve veel apparatuur, een groot en gespecialiseerd team van artsen en verpleegkundigen klaar staat om elk moment van de dag (24/7) de optimale zorg te verlenen in acute situaties. Alle zorgverleners zijn dan ook speciaal hiervoor geschoold.

Een opname op de IC afdeling is noodzakelijk om belangrijke lichaamsfuncties, zoals de ademhaling en de bloedsomloop extra te bewaken en waar nodig bij te sturen of over te nemen. Opname op de IC is soms gepland, bijvoorbeeld na een grote operatie. Vaak is opname echter het gevolg van een acute verandering in de gezondheidstoestand.

De IC bij Adrz beschikt over twaalf bedden. Alle patiëntencategorieën die intensieve bewaking en behandeling nodig hebben, worden hier verpleegd. Daarvoor hebben ze de beschikking over een uitgebreid arsenaal aan geneesmiddelen, voedingsstoffen, geavanceerde apparatuur en andere hulpmiddelen. Het goed inzetten van deze middelen is vaak
levensreddend maar vereist ook grote kennis en betrokkenheid van de leden van het behandelteam.