Deze folder geeft u informatie over psychologische zorg voor patiënten met kanker (verwijzer). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

De diagnose kanker kan voor patiënten psychisch zeer belastend zijn. De ziekte en behandeling kunnen leiden tot psychische klachten. Die klachten kunnen optreden bij het horen van de diagnose, bij de start van behandeling, of juist aan het einde daarvan. Veel van deze psychische klachten komen gedurende enige tijd voor. Wanneer de klachten aanhouden of ervoor zorgen dat iemand vastloopt in het dagelijks leven, kan een verwijzing zinvol zijn. Dus bij emotionele reacties die een dusdanige lijdensdruk geven dat begeleiding gewenst is.