Tijdens de behandeling van patiënten op IC kan het nodig zijn om de patiënt met behulp van medicijnen in slaap te houden. Wij noemen dat sedatie. Deze sedatie dient zowel om essentiële behandelingen mogelijk te maken als om de patiënt comfort te bieden.

Slaaptoestand

De patiënt zal tijdens de sedatie meestal in een slaaptoestand verkeren. Ook als de patiënt geen reactie geeft kunt u gewoon tegen hem of haar praten en kunt u hem of haar vasthouden. Er wordt altijd vanuit gegaan dat de patiënt wel kan horen. Als u daar moeite mee heeft kunt u de verpleegkundige vragen u hier in te steunen. De sedatie wordt gestopt zodra dit mogelijk is. De patiënt wordt dan niet altijd direct wakker. Afhankelijk van het gebruikte slaapmiddel kan het minuten tot dagen duren.