Patiëntenpanelresultaten Privacy bij Adrz

Opzet onderzoek

De Cliëntenraad Adrz vindt privacy een belangrijk onderwerp. Adrz was benieuwd hoe leden van Patiëntenpanel de privacy bij Adrz ervaren. Het panel kreeg begin januari 2023 een aantal vragen voorgelegd over de privacy bij opname op een afdeling dan wel privacy bij een afspraak of (dag)behandeling. Verder is gevraagd naar privacy in de wacht- en spreekkamer en tijdens het bezoekuur. Het panel kon kiezen uit: tevreden, niet tevreden of neutraal. De keuze kon worden toegelicht.

Graag willen wij de (geanonimiseerde) rapportage en de samenvatting met u delen.

Resultaten

Adrz ontving 162 reacties, 69%. Hieruit is gebleken dat patiënten en bezoekers privacy belangrijk vinden. Globaal kan worden vastgesteld dat het merendeel van het panel tevreden is over privacy binnen Adrz. Hier en daar is evenwel ruimte voor verbetering.

Privacy bij Opname (tijdens bezoekuur, arts op zaal, medische behandeling, hulp ADL en verblijf); 35 reacties. Grote tevredenheid, met verbeterpunten tijdens bezoekuur en arts op zaal.

Privacy bij afspraak (receptie Middelburg, Zierikzee, Vlissingen, Goes en aanmeldzuilen Vlissingen en Goes); 142 reacties. Grote tevredenheid, geen belangrijke verbeterpunten. Sommige panelleden gaven aan dat de privacy bij aanmeldzuilen in Vlissingen beter kan. Tijdens een veiligheidsdialoog is daar aandacht voor geweest en wordt gekeken naar een oplossing.

Privacy wachtruimte(s); 142 reacties. Meer tevreden dan ontevreden reacties, wel verbeterpunten zoals voorkomen dat patiënten in de wachtkamer deelgenoot worden van informatie/gegevens van andere (wachtende) patiënten, met name hoorbaar vanuit de balie/receptie.

Privacy spreekkamer; 142 reacties. Bijna 100% tevredenheid.

Privacy bezoekuur; 43 reacties. Meer dan 50% tevreden reacties, 20% ontevreden met verbeterpunten. Een van de aangedragen verbeterpunten is alert te zijn op te veel bezoek bij de patiënt tijdens een opname.

Aanbevelingen

In het verlengde van wat panelleden hebben aangegeven, onderschrijft de Cliëntenraad de volgende aanbevelingen/suggesties:

  • Veel van de problemen zijn op te lossen door het anders inrichten van het ziekenhuis dan wel (kleine) bouwkundige aanpassingen. Bezie de mogelijkheden bij de plannen voor (ver)nieuwbouw en in het onderhoudsplan.
  • Vraag van artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers discreter gedrag op zaal, aan de balie, in de wachtkamer en bij aanmeldzuilen.
  • Voer medische gesprekken met patiënten in een aparte ruimte (een bedgordijn houdt geen stemmen tegen).
  • Handhaaf het aantal bezoekers tijdens het bezoekuur.
  • Stop bij de poli oogheelkunde met het onderzoeken van patiënten in de wachtkamer.

De Raad van Bestuur heeft kennisgenomen van de rapportage en bovengenoemde aanbevelingen. De Cliëntenraad zal de rapportage ook presenteren aan de bedrijfskundig managers en het stafbestuur. Vanuit de bedrijfskundig managers zal een afstemming met de Raad van Bestuur voortkomen ten aanzien van eventuele gewenste maatregelen.

Tijdens Veiligheidsdialogen waar de Cliëntenraad ook bij betrokken is, zullen wij ook aandacht vragen voor privacy om zo bewustwording bij de medewerkers te creëren.

Wilt u de rapportage inzien? Klik dan op deze link.

Aanmelden Adrz Patiëntenpanel

Heeft u interesse om deel te nemen aan het Adrz Patiëntenpanel? Dan kunt u zich hier aanmelden.