Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Per 31 december 2019 stopt Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Patiënten die speciale tandheelkundige aandacht nodig hebben, konden tot nu toe terecht in het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) in Goes. Vanaf 31 december 2019 stopt het CBT Zeeland. Opvolging en huisvesting bleken niet duurzaam geregeld te kunnen worden.

Adrz Stop Centrum Voor Bijzondere Tandheelkunde Nieuws

De tandartsen van het CBT Zeeland vinden het zeer vervelend om deze stap te moeten zetten. Vooral voor patiënten in Zeeland heeft stoppen van het CBT Zeeland consequenties. Vanaf heden neemt het CBT geen nieuwe verwijzingen meer aan. Lopende behandelingen worden zoveel mogelijk voor 31 december 2019 afgerond.

Contact

Patiënten voor Bijzondere Tandheelkunde kunnen vanaf heden terecht bij CBT Rijnmond te Rotterdam (info@cbtrijnmond) of CBT Amphia te Breda (cbt@amphia.nl) .

Voor (nieuwe) mandibulair repositieapparaat(MRA)-behandeling en controle afspraken verwijzen wij u door naar tandarts Castelein te Goes. E-mailadres: info@snurkenzo.com

Medisch dossier opvragen

Voor het opvragen van uw medisch dossier kunt u terecht bij ons Centraal Punt Medisch dossiers.