Peter Draaisma en Madina Schut nieuwe leden raad van commissarissen

In februari 2022 zijn twee nieuwe leden van de raad van commissarissen gestart. De heer drs. Peter Draaisma volgt per 1 april 2022 Guy Peeters op als voorzitter. Peter startte begin februari met zijn werkzaamheden voor de raad van commissarissen als lid, vice voorzitter en tijdelijk voorzitter van de remuneratiecommissie.

De heer Draaisma is ervaren in toezichthoudende functies. Hij was onder andere voorzitter van de Commissie Topspecialistische zorg en onderzoek van VWS/ZonMw en tien jaar lang bestuursvoorzitter van het IJsselland Ziekenhuis.

Per 16 februari 2022 is daarnaast mevrouw Drs. Madina Schut benoemd als lid van de raad van commissarissen. Zij volgt Loes van Rijsoort op. Madina is voorgedragen door de Ondernemingsraad van Adrz en wordt met ingang van 1 april 2022 de voorzitter van de remuneratiecommissie.

Ook mevrouw Schut is ervaren als intern en extern toezichthouder. Bovendien heeft ze veel ervaring met leiderschap-, verbeter- en verandertrajecten. Ze werkt als programmamanager bij Nijenrode Business Universiteit, is partner in Reflect bedrijfspsychologen en eigenaar van Inspiration Fuel: executive coaching, organisatie-, team- en talentontwikkeling. Ze was onder andere projectleider leiderschapsontwikkeling & organisatieontwikkeling in het Catharina Ziekenhuis.

Adrz heet Peter Draaisma en Madina Schut van harte welkom. Jolanda de Vries, lid van de raad van bestuur: “We zijn blij dat Peter en Madina met vol enthousiasme onze raad van commissarissen komen versterken. Met de ervaring die beide hebben, kunnen we een mooie stap richting de toekomst maken. De zorgkloof die op ons afkomt, zullen we op creatieve en innovatieve manier het hoofd moeten bieden. Goede samenwerking tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur én met alle zorginstellingen in Zeeland is essentieel. Ik ben blij dat Peter en Madina ons daarbij kunnen helpen.