Renovaties Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug A29

Rijkswaterstaat renoveert de Haringvlietbrug in 2023 en de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024. Hierdoor sluiten de brug en tunnel op verschillende momenten. Verkeer krijgt hier last van. De eerstvolgende afsluiting van de Haringvlietbrug is in juni en juli. In dit bericht leest u wat dit voor uw ziekenhuisbezoek kan betekenen en krijgt u tips om de hinder te beperken waar mogelijk.

Haringvlietbrug Afbeelding

Houd rekening met extra reistijd

Tijdens de afsluiting van de brug en tunnel rijdt het verkeer een omleidingsroute. Deze omleidingsroute en de drukte op de weg zorgen voor fikse extra reistijd, boven op de normale reistijd. Bekijk de omleidingsroutes tijdens de renovaties van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug.

Veelgestelde vragen

Wanneer is de Haringvlietbrug afgesloten?

  • Van 9 juni tot en met 28 juli 2023, met een mogelijke uitloop tot en met 4 augustus 2023.
  • In het najaar wordt de tunnel enkele nachten afgesloten.
Kijk voor de actuele planning op rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug.

Wanneer is de Heinenoordtunnel afgesloten?

  • Van 7 augustus tot en met 1 september 2023.
  • In 2023 en 2024 is de tunnel ook een groot aantal weekenden en nachten, meestal in 1 rijrichting, afgesloten.
Voor de weekend- en nachtafsluitingen, zie de actuele planning op rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel.

Wanneer is de N59 afgesloten?

  • van 7 augustus t/m 28 augustus is de N59 tussen knooppunt Hellegatsplein en aansluiting Den Bommel (Schaapsweg) afgesloten.

Welke wegwerkzaamheden vinden er plaats?

Bij de Heinenoordtunnel worden alle technische installaties vervangen, zoals ventilatoren, brandblusvoorzieningen, camera’s en luidsprekers. Er komt een middeltunnelkanaal, de bestaande dienstgebouwen worden gerenoveerd en in de tunnel komen onder andere nieuwe lichtroosters, nieuwe ledverlichting en nieuw asfalt. Dit wordt gedaan in 2023 en 2024. Bij de Haringvlietbrug wordt de klep vervangen, het bewegende deel, van de brug. Ook het bewegingswerk waarmee de brug kan worden geopend en gesloten en de technische systemen worden vervangen. Dit wordt gedaan in 2023. Het vast deel van de brug wordt op een later moment gerenoveerd.

Hebben de afsluitingen/omleidingen invloed op mijn ziekenhuisbezoek?

Om de renovaties veilig uit te kunnen voeren zijn korte en langere afsluitingen van de brug en de tunnel noodzakelijk. Het verkeer wordt omgeleid en moet tijdens de afsluiting rekening houden met extra reistijd in de spitsen die op kan lopen tot meer dan een uur. Patiënten die met spoed naar het Erasmus MC moeten en patiënten uit ons verzorgingsgebied die in Erasmus MC onder behandeling zijn, kunnen vertraging oplopen door de werkzaamheden. In het geval van de Heinenoordtunnel kan spoedverkeer gebruik maken van de tweede buis. In het geval van de afsluiting Haringvlietbrug is omrijden noodzakelijk. Dit heeft meer reistijd tot gevolg.

Wat gebeurt er om de verkeershinder te beperken?

Voor patiënten die met eigen vervoer voor een behandeling of onderzoek naar het Erasmus MC gaan, wordt verwacht dat de reistijd (aanzienlijk) langer kan zijn. Dat is zeer vervelend, maar helaas niet te voorkomen. Om de hinder van afsluitingen te beperken treft Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. De renovaties worden zo veel mogelijk in weekenden en vakantieperiodes uitgevoerd, dan is er minder verkeer op de weg. Verder zijn er maatregelen als omleidingen, adviesroutes, aanpassingen van bestaande wegen. Zij houden het openbaar vervoernetwerk in stand en er komen acties om fietsen of reizen met het openbaar vervoer te stimuleren. Een totaaloverzicht van de maatregelen staat op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel en www.rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug. Adrz heeft afspraken gemaakt met de regio over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg. Ook informeren en helpen we waar nodig en mogelijk patiënten, naasten, medewerkers en medisch specialisten indien er problemen dreigen te ontstaan.

Waar vind ik meer informatie?

Rijkswaterstaat communiceert over  de voortgang van de renovatie, de afsluitingen, de omleidingen,de maatregelen en de alternatieven om de hinder en vertragingen te beperken via de website van Rijkswaterstaat (Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug).