Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Samen beslissen

Adrz vroeg het Adrz Patiëntenpanel in welke mate zij gezamenlijke besluitvorming ervaren in de spreekkamer. Het panel kreeg stellingen voorgelegd die betrekking hebben op Samen Beslissen. De enquête is gebaseerd op de wetenschappelijke vragenlijst, SDM-Q-9.

Opzet panelonderzoek

We vroegen de panelleden in hoeverre zij in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen en of de arts begrijpelijke uitleg heeft gegeven en luisterde naar de wensen en behoeften van de patiënt. Daarnaast zaten in de vragenlijsten onderdelen welke zich richten op het bespreken van de verschillende behandelmogelijkheden. Het onderzoek leverde Adrz veel waardevolle informatie op. Zo heeft het ons geholpen om inzicht te krijgen in hoeverre samen beslissen op dit moment leeft binnen Adrz en waar nog extra aandacht aan besteed dient te worden.

Resultaten

Op de vragenlijst over Samen Beslissen hebben 111 panelleden gereageerd.

Samengevat kunnen we concluderen dat Adrz op de goede weg is als het gaat om gezamenlijke besluitvorming. Panelleden geven aan het belangrijk te vinden om mee te beslissen over de behandeling. Op essentiële onderdelen zoals ‘betrekken van de wensen, behoeften en voorkeuren van de patiënt’, ‘het op een begrijpelijke manier bespreekbaar maken van verschillende behandelopties’ en ‘uiteindelijk samen een beslissing maken over een verdere behandeling’ werd door meer dan 80% van de panelleden aangegeven dat dit gemiddeld of goed gebeurt in Adrz.

Dit onderzoek zullen wij jaarlijks herhalen om te kijken of onze scores verbeteren en de inspanningen die wij hiervoor doen, impact hebben.

Aanbevelingen

Uit het onderzoek kwamen een aantal aanbevelingen naar voren:

 1. Partner en/of familie betrekken bij bezoek/behandeling
  34% van de panelleden geeft aan dat de partner en/of familie niet wordt betrokken bij het bezoek aan Adrz en zijn/haar behandeling of geeft geen antwoord op deze vraag (keuze ‘weet niet’). In de open antwoorden is te lezen dat dit momenteel te wijten is aan de huidige COVID-maatregelen. Begeleiding door een partner of familielid is namelijk niet toegestaan, alleen wanneer dit medisch noodzakelijk is. De partner en/of familie kan wel inbellen tijdens een poliklinische afspraak. Dat deze mogelijkheid er is, zullen we benadrukken in de communicatie met patiënten. Ook onderstrepen we het belang hiervan bij onze artsen en verpleegkundig specialisten.
 2. De patiënt vraagt bedenktijd als een besluit moet worden genomen
  23% van de panelleden geeft aan niet te vragen naar bedenktijd als een besluit moet worden genomen. Het is daarom van belang dat de arts de patiënt de mogelijkheid geeft om na te denken over de verschillende behandelopties en actief aan de patiënt actief vraagt of hij/zij bedenktijd nodig heeft. Momenteel loopt in Adrz het patiëntgerichtheidsprogramma, waarin we trainingen communicatieve vaardigheden aanbieden aan artsen en medewerkers. Daarnaast gebruiken we steeds meer keuzehulpen om de patiënt te informeren over de verschillende behandelopties in zijn/haar situatie. Deze keuzehulpen helpen de patiënt letterlijk bij het maken van de voor hem/haar juiste keuze. Het komende jaar gaan we voor meer aandoeningen aan de slag met deze keuzehulpen.
 3. De patiënt zoekt informatie op over de ziekte en behandelmogelijkheden
  76% van de panelleden geeft aan informatie op te zoeken over zijn/haar ziekte en behandelmogelijkheden. Het is belangrijk dat Adrz zijn/haar patiënten hierin ondersteunt en de juiste informatie actief aanbiedt. Adrz biedt deze informatie op verschillende manieren aan. Naar aanleiding van een afspraak in het ziekenhuis, krijgen patiënten informatie toegestuurd (per post of digitaal) en op Adrz.nl is informatie over onderzoeken, behandelingen, ingrepen en verschillende ziektebeelden beschikbaar.
 4. De patiënt is bekend met de ‘3 goede vragen’ en stelt deze aan de arts
  24% van de panelleden geeft aan de 3 goede vragen niet te kennen en/of niet te stellen aan de arts. In 2020 zijn we begonnen met een campagne om de 3 goede vragen bekend te maken bij patiënten. Ook verwijzen we naar de 3 goede vragen in de afspraakbevestiging. We gaan deze campagne verder voortzetten in 2021 en 2022 via de huisarts, media, onze website en patiënteninformatie.
 5. Uitleg aangepast op patiënt
  Uit de open antwoorden bleek dat uitleg over de aandoening en/of verschillende behandeloptie soms snel en ingewikkeld verloopt. Zeker voor patiënten die minder assertief zijn, oud of slechthorend kan dit een drempel voor samen beslissen zijn. Vanuit het patiëntgerichtheidsprogramma bieden we trainingen communicatievaardigheden aan om ons te blijven verbeteren. Ook werken we met trainers die meekijken in de spreekkamer en daarna de arts of verpleegkundig specialist tips geven hoe de patiënt beter betrokken had kunnen worden bij de keuzes die gemaakt zijn tijdens de afspraak. Dit was door de COVID-maatregelen het afgelopen jaar beperkt mogelijk, maar dit pakken we weer op zodra dat kan.

 

 

Ziekenhuischeck is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het geeft patiënten op een eenduidige wijze inzicht in de kwaliteit van zorg per ziekenhuis. Op de website vindt u informatie over kwaliteit en behandelresultaten.