Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Uitslagen voor patiënten nu direct zichtbaar in Mijn Adrz

Vanaf april kunnen patiënten op het patiëntenportaal Mijn Adrz uitslagen en behandelverslagen direct inzien, net zoals nu al mogelijk is in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De vertragingstijd van zeven dagen is hiermee komen te vervallen. Het gaat om uitslagen van pathologie, radiologie, functieonderzoeken en nucleaire onderzoeken.

Adrz Mijn Adrz Live Nieuws

Deze directe inzage brengt veel voordelen met zich mee en geeft patiënten meer regie over medische gegevens. Het kan echter in sommige gevallen ook voor ongerustheid zorgen als de resultaten nog niet besproken zijn met de behandelend arts. Als gevolg hiervan ontvangen we bij Adrz regelmatig telefoontjes van ongeruste patiënten die vragen om hun afspraak te vervroegen. Dit is echter niet mogelijk en ook niet nodig, alle patiënten zijn al op de eerstvolgende mogelijkheid ingepland en daarnaast heeft de behandelaar voldoende tijd nodig de uitslagen vooraf te analyseren. We vragen om jullie begrip en we leggen graag wat meer uit over wat er nu veranderd is binnen Mijn Adrz.

Inzage uitslagen

De aanpassing in Mijn Adrz betekent dat patiënten, zodra de uitslag van een onderzoek bekend is, deze direct online zelf kunnen inzien in de persoonlijke omgeving. Het gaat hierbij om onderzoeksuitslagen. Als patiënt krijg je hierdoor steeds meer de regie over de eigen medische gegevens en dat vinden we bij Adrz natuurlijk belangrijk. Dankzij de directe inzage hoeven patiënten niet onnodig lang in spanning te zitten en kunnen zij zich beter voorbereiden op hun afspraak in het ziekenhuis. Het draagt daarnaast bij aan de zelfredzaamheid van (chronische) patiënten, omdat zij eenvoudig de uitslagen kunnen monitoren. We begrijpen echter ook goed er een keerzijde zit aan het zo snel inzien van de uitslagen; je hebt namelijk niet direct de kans om dit te bespreken met jouw (behandelend) arts en al jouw vragen te stellen. Dat vraagt om extra geduld richting de geplande afspraak. Gebruik deze tijd om het gesprek goed voor te bereiden en eventuele vragen op een rijtje te zetten.

Patiënten die binnen hun medisch dossier op ‘Labuitslagen’ klikken, krijgen eerst een pop-up te zien die waarschuwt dat je een uitslag te zien kunt krijgen die nog niet besproken is met de arts. Je kan er dus ook voor kiezen de resultaten niet te bekijken en te wachten tot de afspraak.

Afspraak vervroegen n.a.v. inzage uitslagen

Naar aanleiding van deze inzage, krijgen we regelmatig de vraag of het mogelijk is om de afspraak te vervroegen om zo eerder de al bekende resultaten te bespreken met de behandelend arts. Dit is echter niet mogelijk. De afspraken zijn al ingepland op de eerstvolgende mogelijkheid. Daarnaast heeft de behandelaar voldoende tijd nodig om de uitslagen voorafgaand de afspraak te bekijken en te bespreken. We vragen je dan ook vriendelijk geen contact op te nemen met het verzoek de afspraak te vervroegen.

Bij sprake van ernstig afwijkende uitslagen zijn die een directe bedreiging vormen voor de patiënt en snelle behandeling vereisen, zal de arts uiteraard direct handelen en contact opnemen.