Magazine Michiel voorjaar 2019

Voor veel aandoeningen en behandelingen kunt u terecht bij Adrz. Wij werken nauw samen met het Erasmus MC en andere ziekenhuizen. Door deze samenwerking is de zorg die we onze patiënten bieden optimaal. In deze rubriek leest u de ervaringen van specialisten en patiënten.

MS is geen spierziekte

‘Multiple Sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Een auto-immuunziekte waarbij iets mis is in je eigen afweersysteem,’ legt neuroloog Christiaan de Brabander uit. Hoewel alle neurologen in Adrz patiënten met MS behandelen, is hij samen met zijn collega Edwin Peters gespecialiseerd in deze ziekte. Het is geen spierziekte, zoals weleens wordt gedacht, maar er is iets mis in de hersenen, het ruggenmerg en de oogzenuwen. MS-patiënten kunnen last hebben van (extreme) vermoeidheid, oogproblemen, prikkelingen en tintelingen in armen en benen, blaasproblemen, seksuele problemen en spierzwakte.

Extra aandacht op de MS-poli

Marja Schrier is MS-verpleegkundige. Met haar kersverse Adrz collega Leontien den Braber begeleidt zij mensen met MS in alle fases van de ziekte. Samen met de neuroloog vormen Marja en Leontien het behandelteam om patiënten met MS zo goed mogelijk te begeleiden. ‘We doen het samen’, vertelt Christiaan: ‘In de spreekkamer gaat het ‘sec’ om de ziekte MS. De neuroloog stelt de diagnose en overlegt met de patiënt over de behandeling. De tijd in de spreekkamer van de neuroloog is beperkt en daarom is het fijn dat patiënten aanvullend terecht kunnen op het spreekuur van de MS-verpleegkundige. Het spreekuur is vooral gericht op voorlichting over de ziekte na het stellen van de diagnose en informatie over de werking en het gebruik van medicatie. Ook is er tijd om te praten over psychosociale problemen, symptomen en klachten die bij de ziekte horen en de gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving.

Ontwikkelingen in de medicatie

Helaas is er nog geen medicijn dat MS geneest. Wel zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van medicijnen die de ziekte proberen af te remmen. MS is daardoor tegenwoordig beter te behandelen. ‘Er zijn veel meer medicijnen op de markt waardoor meer maatwerk mogelijk is. We kunnen bekijken wat het beste werkt, maar ook wat het beste bij iemand past’, vertelt Christiaan. ‘Is er een kinderwens? Heeft de patiënt een voorkeur voor het gebruik van medicatie in de vorm van een tablet, capsule, injectie of infuus? Nieuw is een medicijn waarbij we primair progressieve patiënten – dit zijn patiënten die snel achteruit gaan zonder de bij MS vaak voorkomende terugvallen – kunnen behandelen. Adrz is één van de ziekenhuizen in Nederland waar deze medicatie mag en kan worden gegeven.’

Kennisnetwerk

‘Met het Erasmus MC hebben we een nauwe samenwerking. Het is voor de behandeling vaak niet nodig om naar Rotterdam te gaan, maar door de korte lijnen is een second opinion snel aangevraagd’, legt Christiaan uit. ‘Een aantal keer per jaar organiseren we samen met colleganeurologen en MS-verpleegkundigen een avond waar we behandelplannen van onze patiënten doornemen. Op deze avonden komen neurologen van Adrz, het Erasmus MC, Albert Schweitzer, Amphia, Bravis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en ZorgSaam samen om complexe gevallen te bespreken. Het doel is MS onder de aandacht van neurologen te brengen, een zelfde soort zorg te bieden en elkaar te scholen. Voor patiënten betekent dit dat er een heel team meekijkt en dat we MS daardoor in elk ziekenhuis goed kunnen behandelen.’