Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Zes kamers van Heelkunde met zestien patiënten die een operatie achter de rug hebben, vormen een praktijkleslokaal. Vier verpleegkundestudenten zorgen hier voor de patiënten, onder verantwoordelijkheid van een gediplomeerd verpleegkundige.

Geen proefpersonen

‘De patiënten voelen zich hier geen proefpersonen, hoor’, zegt Jeanine Blankenstijn, teamleider van Heelkunde (afdeling O). ‘De verpleging is van dezelfde kwaliteit als elders in het ziekenhuis, dat bewaken we goed. De patiënten zijn zelfs heel positief, omdat ze meer aandacht krijgen. Want waar één student vier patiënten onder zijn of haar hoede heeft, is dat normaal gesproken één verpleegkundige op zes patiënten. De constante supervisie biedt een veilige leeromgeving voor de studenten, maar ook een veilige zorgomgeving voor onze patiënten.’

Wat zijn ze jong!

De patiënten van de leerafdeling krijgen een welkomstbriefje waarop te lezen is dat hun verpleging aan een team enthousiaste studenten onder leiding van een verpleegkundige is toevertrouwd. Patiënten kunnen ook voor deze eer bedanken, maar dat is nog nooit gebeurd. ‘De reactie die ik het meest hoor?’ zegt verpleegkundige Ilse van Dorst, die één dag per week de studenten begeleidt, ‘Wat zijn ze jong!’ En dat klopt, want de twintig studenten die per keer in ploegendienst stagelopen, zijn rond de twintig jaar. Ze zitten in het derde of vierde jaar van hun opleiding aan de HZ, Scalda of het Hoornbeeck College. Ilse: ‘Hun stage duurt twaalf tot vijftien weken waarin ze veel leren en zelfstandiger worden. Het is mooi hoe ze in die maanden ook qua zelfvertrouwen groeien.’

Hoogste vorm van leren

‘Adrz investeert in deze manier van leren omdat een leerafdeling een kweekvijver van personeel is’, legt praktijkopleider Margreet le Clercq uit. ‘We hebben altijd behoefte aan goede verpleegkundigen en zo helpen we zelf mee het aanbod te vergroten en de kwaliteit te verhogen. Want leren door doen is de hoogste vorm van leren.’ Daarom heeft de afdeling Longziekten ook een leerafdeling en komen er waarschijnlijk meer leerafdelingen bij. Margreet: ‘Met de leerafdelingen werken we aan de toekomst van het ziekenhuis; we worden er beter van. Ook op korte termijn, want onze verpleegkundigen en specialisten steken van die jonge, leergierige mensen ook veel op.’