Voor veel aandoeningen en behandelingen kunt u terecht bij Adrz. Voor sommige specialistische behandelingen, verwijzen we u door naar onze samenwerkingspartner Erasmus MC. Met hen geven we ook vorm aan zorg die in Zeeland weinig of niet aanwezig is. Zo krijgt bijvoorbeeld de Zeeuwse pijngeneeskunde in samenwerking met artsen van het Erasmus MC een impuls. Anesthesioloog-pijnspecialist Kenneth van Tilburg vertelt hierover.

‘Pijn is een relatief jong vakgebied. In het Pijncentrum behandelen we acute-, aanhoudende- en chronische pijnklachten. Chronische pijn is pijn die drie maanden of langer aanhoudt. Er bestaan veel verschillende soorten pijnklachten; pijn aan de rug of nek, vanuit de gewrichten, hoofdpijn of pijn na een operatie komen wel het meest voor. Pijn kan een symptoom zijn, maar ook een ziekte. Recent is ‘pijn’ door de World Health Organisation opgenomen in de lijst van internationaal erkende ziektes. Er is een kentering gaande. Er komt steeds meer erkenning voor patiënten met pijnklachten. Dat betekent: meer onderzoek en meer behandelingen die beschikbaar komen. Wij ondervinden daarmee een groot voordeel van onze samenwerking met een academische partner,’ aldus Kenneth.

Uitbreiding van het team

Tot voor kort waren anesthesioloogpijnspecialisten en verpleegkundig pijnconsulenten maar vier dagen per week beschikbaar, maar inmiddels kunnen patiënten gedurende de hele werkweek bij Adrz terecht voor spreekuren en behandelingen. Kenneth: ‘We geven echt een impuls aan de pijngeneeskunde in Zeeland. Er zijn twee nieuwe pijnconsulenten aangenomen en professor Huygen en ik komen het bestaande team versterken. We gaan aan de slag met een nieuwe werkwijze, die mensen met pijnklachten zo snel mogelijk helpt.’

Nieuwe werkwijze

Kenneth van Tilburg: ‘Een groter team en een behandeldag erbij helpen bij het terugdringen van de wachttijden. Daarnaast willen we nieuwe patiënten binnen één week gezien én behandeld hebben. Dat betekent dat we, waar het kan, patiënten aansluitend aan het spreekuur direct de eerste behandeling aanbieden. Wanneer er vervolgbehandelingen nodig zijn, plannen we die direct. Zo bieden we patiënten zo snel mogelijk toegang tot ons specialisme.’

Academische zorg brengt innovatie

De samenwerking van Adrz met Erasmus MC biedt Zeeuwse inwoners toegang tot academische zorg. Dat zijn onder andere vrijwel alle bestaande behandelingen op het gebied van pijngeneeskunde, dicht bij huis, in Zeeland. Wanneer super-specialistische behandeling nodig is, kan die in Rotterdam plaatsvinden. Maar het academische karakter van Erasmus MC brengt de Zeeuwse patiënt nog veel meer: door de samenwerking liften wij optimaal mee op alle academische ontwikkelingen, research en innovaties. Dat vertaalt zich nu bijvoorbeeld direct al in nieuwe apparatuur die is aangeschaft.

Stip op de horizon is een centrum in Goes Het vernieuwde pijnteam start met spreekuren en behandelingen in Vlissingen. Stip op de horizon is echter een centrum in Goes. Kenneth: ‘Eén van de kenmerken van pijngeneeskunde is de verwevenheid met andere specialismen. Wij krijgen patiënten van iedereen doorgestuurd. Hoewel de neurochirurg, neuroloog, oncoloog en orthopedisch chirurg hofleveranciers zijn, is het voor ons belangrijk om onze zorg dichtbij andere specialismen te bieden. Op termijn zal het Pijncentrum dus zijn hoofdlocatie in Goes hebben. Spreekuren en behandelingen in Vlissingen behoren dan nog steeds tot de mogelijkheden.’

Wist u dat

Pijn één van de meest voorkomende ziektes is in Nederland? Eén op de vijf Nederlanders ervaart matige tot ernstige chronische pijn. Dit komt neer op meer dan drie miljoen Nederlanders. Dat zijn meer patiënten dan bij andere chronische aandoeningen, zoals COPD, diabetes of kanker.